Sociale media

  • NL
Open the menu

Toegang tot geneesmiddelen onder druk in Thailand


Naar aanleiding van de gesprekken die deze week plaatsvinden in Chiang Mai, Thailand, met betrekking tot de intellectuele eigendomsbepalingen van een mogelijke vrijhandelsovereenkomst tussen de VS en Thailand, waarschuwt AZG dat het aanvaarden van het Amerikaanse voorstel de toegang tot basisgeneesmiddelen in Thailand zal ondermijnen en het nationale HIV/aidsbehandelingsprogramma in gevaar zal brengen.

AZG vreest dat de VS, in navolging van eerdere overeenkomsten, druk zal uitoefenen voor de aanvaarding van bepalingen die de patentrechten zullen verbreden en Thailands vermogen om de gezondheid van haar bevolking te beschermen met de productie van goedkopere generische versies van gepatenteerde medicijnen, zal beperken.
Hoewel het voorstel van de VS geheim blijft, kan op basis van vorige onderhandelingen, zoals onlangs met de Central American Free Trade Area (CAFTA), worden verwacht dat de VS opnieuw haar intellectuele eigendom zal willen beschermen met bepalingen die veel verder gaan dan de internationale normen, zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie (WHO) in de Doha Declaration on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement and Public Health. Deze verklaring geeft ondubbelzinnig prioriteit aan de volksgezondheid boven de bescherming van het intellectuele eigendom.
“We vrezen dat indien de Thaise regering het voorstel van de VS aanvaardt, de dokters in Thailand enorme belemmeringen zullen ondervinden bij de levering van medicijnen aan mensen met HIV/aids, voornamelijk voor hen die de nieuwere antiretrovirale (ARV) geneesmiddelen nodig hebben om te overleven”, zegt Paul Cawthorne, AZG-landverantwoordelijke in Thailand. “Deze week vroegen duizenden Thai hun regering om de toegang tot geneesmiddelen te beschermen en het nationale programma voor de behandeling van HIV/aids te verdedigen. Voor de talloze Thai die afhankelijk zijn van de goedkopere medicamenten, hopen we dat ze hierin zullen slagen.”
Via het gebruik van plaatselijk geproduceerde medicijnen, heeft de Thaise regering een algemene toegang tot gesubsidieerde behandeling mogelijk gemaakt. Dit programma bereikt momenteel meer dan 80.000 Thai met HIV/aids. AZG heeft de afgelopen vijf jaar ARV-behandelingen in Thailand aangeboden, en levert nu bijstand aan dit Thaise nationale initiatief.
Indien de bepalingen van de VS worden geaccepteerd, zal de generische concurrentie die resulteert in lagere prijzen voor nieuwere gepatenteerde medicijnen worden uitgesloten en zal de Thaise regering niet meer in staat zijn de toegang tot behandeling uit te breiden en doeltreffende tweedelijnscombinaties van geneesmiddelen te leveren, die nodig zijn wanneer de oorspronkelijke combinaties niet meer werken. De huidige kosten voor een tweedelijnsmedicament bedragen $ 3.500 per patiënt per jaar, of bijna tien maal zoveel als de meest gebruikte eerstelijnscombinatie van drie geneesmiddelen.
“De VS moet stoppen bepalingen door te drukken die de internationale consensus die werd bereikt met de Doha Declaration, ondermijnen”, verklaart Ellen ‘t Hoen, Beleidsdirecteur voor de Campagne voor de Toegang tot Basisgeneesmiddelen van AZG. “Indien de Thaise regering het Amerikaanse voorstel aanvaardt, worden de belangrijkste stappen naar een algemene toegang tot HIV/aidsbehandeling van tafel geveegd en zullen de personen met HIV/aids en andere ziektes de prijs hiervoor moeten betalen."