Sociale media

  • NL
Open the menu

Stand van zaken over de activiteiten van AZG in Zuid-Azië


De noodteams van AZG in Zuid-Azië stellen alles in het werk om de mensen te helpen die getroffen werden door de aardbeving en de daaropvolgende vloedgolven van 26 december. Momenteel heeft AZG ruim 150 vrijwilligers aan het werk in de verschillende landen van dit gebied, en reeds 400 ton hulpmateriaal opgestuurd. AZG concentreert haar werkzaamheden op Indonesië en Sri Lanka, maar blijft ook de humanitaire noden onderzoeken in de andere landen. Indien nodig zullen nog meer hulpverleners en vrachtvliegtuigen worden ingezet.

Indonesië

De teams van AZG waren op 28 december als eersten ter plaatse in Atjeh, in het noorden van het eiland Sumatra, het gebied dat het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving gelegen was. Sindsdien zijn meer dan 60 vrijwilligers van AZG en ruim 120 ton hulpgoederen, levensmiddelen en medisch materiaal ter plaatse aangekomen. AZG-België is prominent aanwezig in de regio: een vijftigtal hulpverleners zijn momenteel aan de slag op vijf verschillende plaatsen (Banda Atjeh, Meulaboh, Sigli, Lamno en Lampe-Ngo) om hulp te bieden aan 100.000 slachtoffers van de ramp.
Vanuit een basis in Banda Atjeh, de hoofdstad van de provincie, werkt AZG met mobiele medische teams die zich per helikopter van oost naar west verplaatsen. Sinds 31 december werden op die manier al 20 opdrachten uitgevoerd. Er bevinden zich telkens 3 mensen van AZG aan boord van deze helikopter, die ook rijst, tentzeilen, water en humanitair materiaal vervoert. Personen met ernstige verwondingen worden aan boord van de helikopter meegenomen naar het Fakina-ziekenhuis in Banda Atjeh, waar zij worden verzorgd, vaak voor botbreuken of geïnfecteerde wonden. Een andere helikopter opereert vanuit de stad Meulaboh aan de westkust.
Op 8 januari verrichtte een team van AZG 105 consultaties in een lagere school van Atjeh Besar, waar momenteel 369 mensen in klaslokalen en in een tent wonen. Het team van AZG bracht zes mensen over naar een ziekenhuis voor de verzorging van ontstoken wonden. Een psycholoog verstrekte 5 consultaties aan mensen met een ernstig psychologisch trauma.
In Sigli, aan de oostkust, bereidt AZG de start voor van een vaccinatiecampagne tegen mazelen voor ongeveer 25.000 kinderen van 6 maanden tot 15 jaar. Een Indonesisch medisch team heeft het chirurgisch werk overgenomen in het algemeen districtsziekenhuis. Het team van AZG in Sigli, versterkt met drie nieuwe mensen, concentreert zijn inspanningen dus op de ontheemden. Deze zijn samengebracht op drie locaties, die in totaal zowat 11.000 mensen opvangen. Het aantal ontheemde mensen in de omgeving van Sigli wordt geraamd op 50.000.
Ten oosten van Sigli heeft AZG in het algemeen districtsziekenhuis van Bireuen geneesmiddelen en infuusmateriaal geleverd en een verbinding tot stand gebracht met het AZG-team in Sigli voor medisch materiaal. In beide ziekenhuizen samen telt men ongeveer 400 patiënten en elke dag komen er 50 bij.
In Banda Atjeh verstrekte een mobiele kliniek van AZG medische consulten in het kamp van Leumpung, waar 6.000 mensen een onderkomen hebben gevonden. Het team biedt tevens psychologische bijstand. Voorts heeft een gespecialiseerd water- en sanitatieteam van AZG een waterbevoorradingssysteem opgezet voor de patiënten in het Fakina-ziekenhuis.
“Dit reservoir voedt een kraan die zich op de benedenverdieping bevindt, zodat we daar voldoende druk krijgen”, legt water- en sanitatiedeskundige Delphine Mortier uit. “Dit water is voor het personeel, voor de patiënten en hun familie. De capaciteit zou voldoende moeten zijn; het reservoir is tamelijk groot voor een ziekenhuis”.
Op twee dagen tijd heeft de mobiele kliniek van Banda Atjeh 140 medische consulten verstrekt – hoofdzakelijk voor infecties van de luchtwegen en verwondingen – in Pesantren Babul Maghfirah, een islamitische school in het district Cot Keung. Deze school telt normaal een dertigtal leerlingen, maar nu verblijven hier meer dan 1.850 ontheemden.
In Lam Asar Siem, in het district Darussalam ten oosten van Banda Atjeh, verstrekte een van de mobiele teams van AZG 98 consulten. Op deze plek zijn ongeveer 200 lokale inwoners en een honderdtal ontheemden uit andere regio’s samengestroomd. De vaakst behandelde ziektebeelden zijn verwondingen, infecties van de luchtwegen en huidaandoeningen. Veel patiënten lijden bovendien aan een ernstig psychologisch trauma.
De teams van AZG gaan door met hun hulpoperaties in Lamno en Lampe-Ngo, aan de westkant van Atjeh. AZG heeft een schip geladen om watertanks, waterleidingen, reservoirs en distributiemateriaal naar Lamno te brengen. Met dit materiaal, dat vrijdag aankwam, kunnen nieuwe waterpunten worden geïnstalleerd in de ontheemdenkampen (waar ongeveer 4 – 8.000 mensen verblijven), maar ook voor de lokale bevolking. Plastic tentzeilen en latrines werden reeds ter plaatse gebracht om nieuwe sanitaire installaties te bouwen. In dit gebied zijn een water-, hygiëne- en sanitatiedeskundige van AZG, een logistiek medewerker en een mobiel team aan het werk. In Lamno hebben zich ongeveer 11.000 ontheemde mensen verzameld in zes kampen. In Lampe-Ngo ontdekte AZG zo’n 3.000 ontheemden die hadden overleefd door rijst te drogen die helemaal nat was geworden. Deze mensen vertelden aan AZG dat zowat 80 % van de bevolking verdwenen was na de doortocht van de tsunami.
In Meulaboh, aan de westkust, bezocht een AZG-team een ziekenhuis van 80 bedden waar nog slechts één chirurg aanwezig was voor de verzorging van een 200-tal gewonden. Nu zijn een chirurgisch team en zeven verpleegkundigen van AZG aan de slag in het ziekenhuis. Ongeveer 31.000 mensen leven hier in 29 ontheemdenkampen.
De logistiek blijft een aanhoudend probleem, waardoor het transport van materiaal en mensen vertraging oploopt. Niettemin zet het schip van Greenpeace, de “Rainbow Warrior”, zijn weg voort met aan boord personeel en materiaal.

Sri Lanka

Dit land is bijzonder zwaar getroffen door de tsunami. Ruim 40 hulpverleners van AZG zijn ter plaatse, met name artsen, chirurgen, verpleegkundigen en logistiekers. Zij proberen hun acties af te stemmen op de reeds bestaande hulpverlening van de lokale autoriteiten en de bevolking.
De teams van AZG beschikken over ruim 200 ton materiaal dat per vliegtuig werd aangevoerd naar Colombo, de hoofdstad van het land. Deze zending omvat onder meer voldoende medische apparatuur en materiaal om tijdelijke ziekenhuisinfrastructuren te ontplooien waar gedurende 3 maanden 40.000 personen kunnen worden verzorgd.
Langs de oostkust, aan weerszijden van de stad Batticaloa, heeft AZG een systeem van mobiele consultaties opgezet. In totaal verzekeren 13 teams gemiddeld elk 150 medische consulten per dag. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan de drie belangrijkste ziekenhuizen van de stad Ampara, waar ongeveer 180.000 mensen dakloos zouden zijn volgens de schattingen van de Srilankaanse regering. Ons opzet is bovendien hier nog drie veldhospitalen in te richten. Tot slot ondersteunt AZG het epidemiologisch bewakingssysteem om een snelle reactie te garanderen bij eventuele epidemieën.
De teams van AZG gaan tenten, muskietennetten en jerrycans uitdelen aan om en bij de 6.000 gezinnen (ongeveer 24.000 mensen), verspreid over 125 kampen in Ampara en in de omtrek van de stad.
AZG startte met consultaties in Kucchevali, nabij Trincomalee, waar ruim 3.000 ontheemden een onderkomen hebben gevonden. Het team van AZG was drie dagen bezig om een ziekenhuis dat schade had opgelopen door de tsunami, weer op te bouwen. Binnenkort kan wellicht een poliklinische afdeling worden geopend in het ziekenhuis. AZG helpt de ontheemden van Kucchevali met water en materiaal, onder andere 600 tenten. Verder naar het noorden, in Tiriyai, heeft AZG eveneens water en tenten aangevoerd.
In Tangalla, aan de zuidkust, heeft AZG een ambulante kliniek ingericht en een tijdelijk onderkomen voorzien voor tien gezinnen. In Malatra biedt het team van AZG hulp aan 3.200 ontheemde mensen. Mobiele teams zullen zich naar dit gebied begeven om andere ontheemden te helpen. Ook in de omgeving van Hambantoa werd een ambulante kliniek geopend. AZG probeert een netwerk van lokale artsen uit te bouwen die psychologische hulp zouden kunnen bieden aan de mensen die een trauma hebben overgehouden aan de ramp.

India

Tijdens de eerste dagen na de ramp ging een tweekoppig team van AZG-België aan de slag om een evaluatie te maken van de situatie in het zuiden van India, in Chennai en Nagapattinam. De kustgebieden werden zwaar getroffen en talloze mensen zijn vermist. Toch hebben de regering en de lokale gemeenschappen goed gereageerd op de ramp en lijkt het trauma dat deze heeft veroorzaakt, momenteel het grootste probleem. Daarom besloot AZG zich te concentreren op de psychologische hulp aan de bevolking en op de epidemiologische bewaking. Een epidemiologist van Epicentrum (de epidemiologiecel van AZG) werd naar de districten Nagapattinam en Cuddalore uitgestuurd.
Twee hulpverleners van AZG-Nederland bevinden zich op de Andamaneilanden voor de Indiase kust, ten noorden van Atjeh, en dus niet ver van het epicentrum van de aardbeving. Een ander tweekoppig team bevindt zich in Kanniyakumari om de situatie ter plaatse te evalueren.

Thailand

De eerste dagen na de ramp evalueerde AZG de toestand in Ranong en ten noorden van Phuket, en werden vier ziekenhuizen bezocht. Over het algemeen was de noodhulp snel en goed georganiseerd. AZG zorgde voor geneesmiddelen in het provinciaal ziekenhuis van Phang Na.

Myanmar (Birma)

Een team van AZG ging op onderzoek uit langs de zuidwestkust, tussen Myeik en Kwanthoung, en op een aantal eilanden van de Myeik- en de Kwanthoungarchipel. Deze evaluaties wezen uit dat Myanmar relatief gespaard werd door de tsunami.