Sociale media

  • NL
Open the menu

Opnieuw vitamine B-behandeling tegen pellagra


Sinds begin dit jaar heeft Artsen Zonder Grenzen in de stad Kuito al 29 gevallen behandeld van pellagra , een zeldzame ziekte veroorzaakt door een tekort aan vitamine B3. AZG is begonnen met een vitamine B-behandeling, die een verdere uitbreiding van de ziekte moet tegengaan.

Pellagra stak opnieuw de kop op in juli 1999. Sindsdien zijn er al 1.300 gevallen van de ziekte geteld. Genoeg om over een epidemie te spreken. AZG heeft al drie keer op grote schaal vitamine B uitgedeeld: in december 1999, maart 2000 en augustus 2000. Deze laatste actie was gericht op 170.000 personen, dat wil zeggen dat er op één maand tijd 5,5 miljoen tabletten werden uitgedeeld.
Pellagra begint als huidziekte, maar kan leiden tot chronische diarree, dementie en doofheid. Zonder behandeling, kan de patiënt binnen de twee maanden sterven. AZG heeft de behandeling van de pellagra-patiënten op zich genomen. Ze krijgen een vitamine B-kuur van één maand, die hen opnieuw resistent maakt.
De oorzaak van het vitaminetekort ligt bij de slechte voedselsituatie in de regio. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) in Kuito slaagt er bovendien niet in voldoende vitamine B-rijk voedsel te verstrekken aan de ontheemde bevolking. In de plaats van een algemene voedselverdeling, deelt het WFP nu enkel nog voedsel uit aan de zwakkeren: ouderen, zwangere vrouwen en kinderen.
Sinds 1993 leveren de regeringstroepen en de rebellen van UNITA onophoudelijk strijd om Kuito, in centraal Angola. Vandaag biedt de stad onderdak aan meer dan 130.000 ontheemden, verdeeld over 25 kampen. De AZG-teams ondersteunen het ziekenhuis in de stad volledig, ze leiden ook het nationale verplegend personeel op. AZG verzorgt de ernstig ondervoede kinderen. Op dit ogenblik bevinden zich 210 kinderen in het therapeutisch voedingscentrum, en 4.014 kinderen zijn ingeschreven in de drie supplementaire voedingscentra.
Angola is één van de grootste missies van Artsen Zonder Grenzen en zal dat de komende jaren zeker blijven. AZG werkt er sinds 1983.