Sociale media

  • NL
Open the menu

Opnieuw in Camacupa


Artsen Zonder Grenzen heeft beslist een aantal activiteiten te hervatten in Camacupa, een stad op 80 kilometer van de Angolese stad Kuito. Op dit ogenblik heerst in Camacupa een zorgwekkende voedselsituatie, met hoge sterftecijfers als gevolg.

Begin mei opent AZG een supplementair voedingscentrum in Camacupa, dat ruimte moet bieden aan 2.000 ondervoede kinderen. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) zal voedsel voorzien voor de families van de kinderen die in het voedingscentrum zijn opgenomen. Internationale medewerkers van AZG zullen om de twee weken naar Camacupa komen, om een goed beheer te verzekeren. Indien de situatie niet verbetert, zal er over een aantal weken een vaste ploeg ter plaatse komen. Tot die tijd werken enkel lokale mensen in het centrum.
AZG organiseert bovendien een soort "doorstuursysteem" tussen Camacupa en Kuito. Twee pick-ups van de overheid brengen erg ondervoede mensen (ook adolescenten en volwassenen) drie keer per week naar Kuito. Daar worden ze opgevangen in het ziekenhuis waar AZG ook een voedingscentrum openhoudt. AZG wil eveneens proberen een speciale registratie te verkrijgen voor de familieleden die tijdens de periode dat de patiënt is opgenomen, in Kuito verblijven. Op die manier kunnen ze gebruik maken van de algemene voedseldistributie.
AZG wil eveneens een medische bijdrage leveren aan het ziekenhuis van Camacupa, door het voorzien van medische kits (met verband, infusen en basisgeneesmiddelen voor veelvoorkomende ziekten) en het opleiden van personeel, op het vlak van voeding, geboorteopvolging en beheer van apotheken. Gezondheidswerkers gaan ook wekelijks op thuisbezoek om de voedselsituatie op te volgen.
Camacupa is na Kuito de tweede grootste stad in de provincie Bié. Het hele gebied rond de stad is in handen van UNITA-rebellen. Enkel de weg tussen Kuito en Camacupa, en beide steden zelf, zijn onder regeringscontrole.
Artsen Zonder Grenzen werkte tussen 1991 en 1998 in Camacupa, met een aantal tussenpozen (tussen 1992 en 1995) wegens de onveilige situatie in het gebied.