Sociale media

  • NL
Open the menu

Onzekerheid voor ontheemden in zuid-Darfur


Artsen Zonder Grenzen constateert dat het voortbestaan van de huidige ontheemdenkampen in Darfur in gevaar is. Tegelijkertijd blijven grote aantallen verdrevenen naar de overvolle kampen komen. Tot nu toe lijkt het er niet op dat de autoriteiten een coherent plan hebben voor herhuisvesting van deze mensen, waarbij er voor voldoende voedsel en gezondheidszorg wordt gezorgd.

De autoriteiten hebben de afgelopen tijd een aantal gebrekkige plannen gelanceerd om de ontheemden als inwoners van de provinciehoofdstad Nyala van Zuid-Darfur te vestigen. Accepteren de mensen dit plan, dan verliezen ze hun status van ontheemde en daarmee hun recht op humanitaire hulp. AZG vindt dat de mensen vrijwillig een keuze moeten kunnen maken over hun status. Er moet een doordachte oplossing gevonden worden die hen een toekomstperspectief biedt.

Geweld

Duizenden mensen ontvluchtten kamp Kalma bij Nyala toen daar eind oktober gevechten uitbraken. De autoriteiten brachten 550 families uit Kalma naar het gebied Sakali-Zuid, ten zuiden van Nyala. Kort daarna werden de mensen verplaatst naar een terrein in de buurt. De autoriteiten zeiden toe voor drinkwater, gezondheidszorg en scholen te zorgen. Een aantal van die voorzieningen is er ook daadwerkelijk, maar het is onduidelijk of ze blijven.
De plotselinge verhuizing maakte het lastig voor de hulpverleners om snel op de nieuwe situatie te reageren. Daardoor kwamen sommige voorzieningen pas laat. Alles wijst erop dat de mensen geen keuze hadden bij hun verplaatsing.

Door het opzetten van de nieuwe opvangplek kregen de ontheemden die al in primitieve omstandigheden in Sakali-Zuid woonden, de indruk dat er een nieuw kamp in hun buurt werd opgezet. In de hoop dat ze hulp zouden krijgen stroomden duizenden mensen toe en gingen alvast primitieve onderkomens bouwen.


Verwoest

Op 10 november zagen medewerkers van een mobiele kliniek van AZG een groep mannen gewapend met stokken de hutjes van de ontheemden kort en klein slaan. De volgende dag bleken alle geïmproviseerde hutjes verwoest.

Veel van de opnieuw dakloos geworden ontheemden gingen weer terug naar Nyala. Deze mensen werden niet toegelaten tot de kampen. Ondanks bedreigingen wonen honderden van hen nu in hutjes bij een droge rivierbedding 500 meter van een AZG-kliniek.


Verbod

Op 29 november verboden de autoriteiten medewerkers van AZG met de mensen te praten. Dit is onaanvaardbaar voor een onafhankelijke medische organisatie als AZG, die haar hulp wil bieden aan wie het meest in nood is, onafhankelijk van politieke belangen.

De Sudanese autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de hulp aan de getroffenen van het conflict in Darfur – in kampen, plattelandsgebieden of stedelijke gebieden.

AZG is sinds 2004 in Darfur. In de afgelopen weken wordt het werken in Zuid-Darfur steeds moeilijker. Ondanks deze zorgelijke ontwikkeling is AZG vastbesloten om haar medische noodhulp voort te zetten.