Sociale media

  • NL
Open the menu

Ondervoeding genezen met een eenvoudige behandeling


In de loop van het jaar 2005 heeft AZG meer dan 63.000 ernstig ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar opgenomen in haar programma’s in vijf regio’s van Niger. Dit is de grootste operatie voor ondervoeding die AZG ooit heeft ondernomen.

Door onze programma’s in dit land kunnen we voor de periode vanaf 2001, en in het bijzonder voor het jaar 2005 drie grote conclusies trekken: ten eerste bevindt Niger zich in een chronische noodsituatie op voedingsgebied. Ten tweede is de reactie op deze noodsituatie onvoldoende omdat er geen afdoende analyse van de situatie werd gemaakt, maar ook omwille van bepaalde politieke keuzes. Ten derde bestaat er een eenvoudige behandeling, waarmee meer dan negen op tien ernstig ondervoede kinderen kunnen worden genezen.
De crisis van 2005 was geen alleenstaand geval als gevolg van slechte weersomstandigheden, maar het hoogtepunt van een verborgen noodsituatie. Elk jaar hebben grote groepen jonge kinderen in bepaalde kwetsbare zones geen toegang tot aangepaste voeding, noch in kwaliteit, noch in kwantiteit. Omdat het aantal slachtoffers in 2005 groter en beter zichtbaar was dan de andere jaren, werd er dit jaar vanaf de maand juni eindelijk hulp georganiseerd. Deze was misschien niet perfect, maar ten minste wel gratis. Nieuwe hulpverleningsorganisaties verschenen op het toneel, er werden programma’s tegen ondervoeding uitgewerkt.
Maar wat na 2006? Hoe ernstig moet de situatie worden vooraleer geldschieters zich engageren om programma’s te financieren die tegemoet komen aan de reële behoeften en vooraleer gedane beloftes concreet zullen worden toegepast op het terrein? We kunnen niet meer wachten met handelen, tenzij we accepteren dat elk jaar opnieuw tienduizenden kinderen in Niger het slachtoffer worden van zware ondervoeding. De verschillende actoren die bij de voedselhulp in Niger betrokken zijn (de Nigerese overheid, de geldschieters, de Verenigde naties) staan voor een politieke keuze: de ernstig ondervoede kinderen al dan niet verzorging bieden. De tijd is voorbij dat we onze verantwoordelijkheden kunnen ontlopen met als voorwendsel dat er geen kortetermijnoplossingen bestaan, terwijl er efficiënte en gebruiksvriendelijke therapeutische voedingsmiddelen voorhanden zijn.
AZG blijft in Niger, in de regio’s Maradi en Zinder, aanwezig met opvangcentra voor ernstig ondervoede personen met medische complicaties en mobiele centra voor ernstige ondervoede personen zonder complicaties.