Sociale media

  • NL
Open the menu

Na 10 jaar aanwezigheid zet AZG medische consulten stop


Het team van het AZG-project in Luik kondigde vrijdag 8 juli de stopzetting van haar medische consulten aan. De patiënten kunnen voortaan via de dienst Relais Santé bij de huisartsen terecht.

Geconfronteerd met de moeilijke situatie van een kwetsbare bevolkingsgroep besliste AZG in 1994 in Luik medisch-sociale consultaties aan te bieden. Op dat moment bestonden al vergelijkbare projecten voor mensen die zijn uitgesloten van gezondheidszorg in Brussel en Antwerpen. Deze beslissing was ook een alarmsignaal naar elke burger, professional en politicus die begaan is met de problematiek van toegang tot de gezondheidszorg. Tot op heden verzorgde het project van AZG 14.881 consultaties voor personen in een precaire situatie (asielzoekers, mensen zonder papieren, maar ook arme Belgen).
Gezondheid moet voorrang krijgen op administratieve beslommeringen
In theorie hebben de meeste mensen die bij AZG terecht komen recht op gezondheidszorg via de sociale zekerheid (spoeddiensten, dringende medische hulp, mutualiteiten of “code 207” voor asielzoekers,…). Maar in de praktijk loopt het soms anders. De complexiteit, de verscheidenheid en de lengte van de administratieve procedures vormen hiervoor vaak een obstakel.
Lobbywerk van AZG leidde ertoe dat het OCMW van Luik een “Relais Santé” uit de grond stampte. De eerste taak van dit Relais Santé is het opvangen van en een luisterend oor bieden aan personen die problemen ondervinden bij de toegang tot gezondheidszorg, zelfs indien het OCMW hier niet a priori voor bevoegd is. Vervolgens houdt het Relais Santé zich bezig met de administratieve situatie van de patiënt, het contacteren van de bevoegde instantie voor de tenlasteneming van de medische kosten, het doorverwijzen van de patiënt naar de bevoegde sociale dienst en naar het netwerk van eerstelijnsgezondheidszorg. Het Relais Santé probeert op deze manier de gezondheid te laten voorgaan op de administratieve beslommeringen, een onmisbare voorwaard

Relais Santé: geen eindpunt

Door de oprichting van het Relais Santé kon AZG haar patiënten geleidelijk overdragen aan de huisartsen en uiteindelijk, einde juni 2005, de deuren van haar medische consultaties sluiten. De sociale raadplegingen worden niettemin doorgezet om bepaalde patiënten die zich toch nog bij AZG aanbieden op te volgen en wegwijs te maken. AZG blijft bovendien ook aanwezig in Brussel en Antwerpen, waar onze teams zo’n 400 consultaties per maand verzorgen.
Regelmatig contact en een gemeenschappelijk doel stonden aan de wieg van het proefproject Relais Santé in Luik. Toch mag dit laatste niet gezien worden als een eindpunt. Daarom vraagt AZG vandaag aan de politici niet alleen om erkenning van het belang van onthaalstructuren die de administratieve rompslomp inzake gezondheidszorg vereenvoudigen, maar ook om de opening van zulke structuren in andere grote steden te steunen en een duurzame financiering te garanderen.