Sociale media

  • NL
Open the menu

Malaria-epidemie bedreigt Burundi


De Burundese regering verklaarde op 5 december dat de snelle toename van het aantal malariagevallen epidemische vormen heeft aangenomen. Tijdens een verkennende missie met AZG-medewerkers en laboranten van het ministerie van Volksgezondheid werd vastgesteld dat de epidemiedrempel overschreden werd in de Burundese provincies Ngozi en Gitega. Ook de provincies Bururi en Kayanza worden geconfronteerd met een aanzienlijke stijging van het aantal malariagevallen.

"In Gitega en Ngozi bleek 80% van de in de gezondheidscentra geteste personen met malaria besmet te zijn", vertelt Dr. Martin De Smet, malaria-expert voor AZG. "De geteste personen zijn afkomstig uit verschillende dorpen en vormen daardoor een goede doorsnede van de bevolking in de regio. We moeten nu verder onderzoeken in hoeverre de volledige bevolking is getroffen. De regering heeft nu de epidemie uitgeroepen. Dit betekent dat geneesmiddelen tegen malaria gratis worden uitgedeeld in de gezondheidscentra."
Malaria is endemisch in Burundi. Elk jaar worden er tijdens dit seizoen pieken waargenomen, maar nu liggen de cijfers beduidend hoger dan verwacht. Opvolging gedurende het hele jaar en vectorcontrolemaatregelen om het aantal muggen terug te brengen zijn dan ook essentieel.
"Ondervoeding is in deze regio een bijkomend probleem. De bevolking in de provincies Ngozi en Gitega vertoont een globaal ondervoedingspercentage van 8%. Dit maakt hen kwetsbaarder voor de ziekte", aldus nog Martin De Smet.
Verschillende studies hebben aangetoond dat de malariaparasiet in Burundi in hoge mate resistent is tegen de meest courante malariageneesmiddelen. In de strijd tegen malaria zal AZG de mogelijkheid bekijken om de behandeling zo snel mogelijk te beginnen met een combinatietherapie. Die bestaat uit twee geneesmiddelen, waaronder het nieuwe en zeer doeltreffende artemisinine.
"Deze benadering werd na de malaria-epidemie die het land eind 2000 trof, aanvaard door de overheid, vooral voor gebruik tijdens epidemieën. Indien nodig is AZG bereid steun te verlenen aan de basisgezondheidscentra met geneesmiddelen en eventueel met extra personeel, om hen in staat te stellen het hoofd te bieden aan de snelle toename van het aantal malariapatiënten. In dit soort situaties zetten wij meestal ook mobiele medische teams in om behandeling te verzekeren in afgelegen dorpen waar de toegang tot gezondheidzorg beperkt is."
Ook in de provincie Karuzi, waar het percentage malariagevallen voorlopig nog onder de nooddrempel blijft, volgt AZG de situatie op de voet.
Jaarlijks doodt malaria wereldwijd meer dan een miljoen mensen. De behandeling is problematisch aangezien resistentie voor traditionele therapieën drastisch toeneemt.