Sociale media

  • NL
Open the menu

Liberia: Campagne voor slachtoffers van seksueel geweld


AZG lanceerde onlangs een sensibiliseringscampagne in Monrovia, de hoofdstad van Liberia. Doel: slachtoffers van seksueel geweld aansporen om medische en psychosociale bijstand te zoeken binnen de drie dagen na het incident.

“Artsen Zonder Grenzen biedt elke maand hulp aan meer dan 70 slachtoffers van verkrachting of seksueel misbruik in Monrovia. Maar we weten dat er veel meer zijn  die nooit hulp zoeken,” zegt Theresa Saday, coördinatrice van het project rond seksueel geweld in Monrovia. “De meeste voelen zich vernederd of hebben te veel schrik om hulp te zoeken. Velen weten ook niet hoe belangrijk het is om zich binnen de drie dagen na de verkrachting te laten verzorgen. Die eerste 72 uur zijn cruciaal om ernstige schade te beperken, zoals hiv, tetanus of ongewenste zwangerschappen.”

Tot oktober van dit jaar heeft Artsen Zonder Grenzen al meer dan 650 slachtoffers van seksueel geweld geholpen, de meerderheid van hen jonger dan 18 jaar. De meeste waren tussen 13 en 18 jaar, gevolgd door de 5- tot 12-jarigen. Het jongste slachtoffer was een meisje van amper 18 maanden.

Saday gaat voort: “Ik ontmoet de mensen achter deze statistieken, en of ze nu oud of jong zijn, ik zie hoe seksueel geweld hun levens overhoop gooit en fysieke en emotionele letsels nalaat. In de gemeenschappen en in de families wordt verkrachting nog steeds verzwegen en ontkend. Ik wil dat de slachtoffers weten dat ze niet alleen zijn, dat seksueel geweld een verderfelijke vlek op onze samenleving is, en dat wij hier zijn om te helpen met veilige en vertrouwelijke medische en psychologische bijstand, gratis.”

De campagne loopt momenteel op de Liberiaanse radio, via posters, via sms, en de boodschap wordt ook gebracht door een groep straatacteurs. De boodschap is de volgende: ‘Verkrachting is een zaak voor het ziekenhuis’, met andere woorden: verkrachting is een medische noodsituatie die een dringende behandeling vraagt. Artsen Zonder Grenzen installeerde ook een noodhulplijn die 24u op 24u bereikbaar is. Zo hoopt de organisatie dat meer mensen medische en psychologische bijstand zoeken binnen de 72 uur.

Artsen Zonder Grenzen biedt momenteel medische en psychosociale noodhulp aan slachtoffers van seksueel geweld in twee ziekenhuizen in Monrovia.