Sociale media

  • NL
Open the menu

Kala azar bedreigt duizenden mensen in Zuid-Soedan


De internationale medische hulporganisatie AZG bestrijdt een zware epidemie van de dodelijke ziekte kala azar in Zuid-Soedan. De bevolking is door het jarenlange oorlogsgeweld bijzonder kwetsbaar voor de ziekte. Hoewel er vredesonderhandelingen worden gevoerd, blijven hele delen van zuidelijk Soedan voor hulporganisaties nog steeds ontoegankelijk zodat dodelijke ziekten als kala azar duizenden slachtoffers maken.

De afgelopen zes weken steeg het aantal ziekenhuisopnames in Lankien, de staat in het oostelijke Boven-Nijlgebied, tot meer dan honderd per week. Momenteel behandelt de organisatie 333 patiënten. "Een bijzonder dramatische toestand met zovele mensen die iedere dag op sterven na dood in het ziekenhuis toekomen", verklaarde Dr. José-Antonio Bastos, Operationeel Directeur van AZG die net terugkeerde uit het oostelijke Boven-Nijlgebied. "De patiënten zijn er ernstig aan toe. Ze worden op draagberries naar het ziekenhuis gedragen en zijn daarbij vaak enkele dagen onderweg om de afstand vanaf hun woonplaats te overbruggen. De zieken zijn heel bleek en mager en lijden aan een ernstige vorm van bloedarmoede."
Een AZG-project in de stad Malakal behandelt momenteel 210 patiënten, terwijl een AZG project in Umm el Kher, in de staat Gadaref, 414 gevallen telt. Rapporten uit naburige gebieden waaruit blijkt dat AZG nog niet in hun buurt is geraakt, wijzen erop dat de prevalentie van deze ziekte ook in die streken erg hoog is.
"Er bestaat een duidelijk aantoonbaar verband tussen de gebieden waar kala azar endemisch is en de conflictgebieden," aldus Dr. Bastos. "Onveiligheid, ondervoeding en een moeilijke toegang tot de gezondheidszorg ondermijnen de natuurlijke weerstand van de bevolking tegen ziekten en vormen een optimale voedingsbodem voor epidemieën zoals we die nu kennen."
Een paar weken geleden gingen de vredesbesprekingen tussen de Soedanese regering en de rebellen van het Soedanese Volksbevrijdingsleger (Sudan People's Liberation Army - SPLA) die in het zuiden actief zijn hun tweede ronde in. Daar werd besloten om de militaire aanvallen tijdens de duur van de onderhandelingen stop te zetten. "Het staakt-het-vuren zou kunnen betekenen dat we heel binnenkort toegang krijgen tot gebieden die totnogtoe voor ons gesloten bleven," volgens Dr. Bastos.
Kala azar, of viscerale leishmaniasis, is een parasitaire ziekte die door de minuscule zandvlieg wordt overgedragen. Blijft behandeling uit, dan kent de ziekte een fatale afloop. Hoewel deze aandoening in delen van Soedan, Ethiopië en Somalië endemisch is en in deze periode van het jaar telkens weer de kop op steekt, is de omvang van de huidige epidemie uitzonderlijk. Bovendien stellen we, vergeleken met dezelfde periode van afgelopen jaren, een enorme toename in het aantal gevallen vast. Een van de grootste problemen voor organisaties zoals AZG is de zware kostprijs van bestaande medicijnen en de nood aan meer onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe, meer efficiënte behandelingen.
AZG is sinds 1978 actief in vele plaatsen in het noorden en zuiden van Soedan. Daarbij stond de organisatie de kwetsbare bevolkingsgroepen bij met elementaire gezondheidszorg, noodvoedselprogramma's en de bestrijding van besmettelijke ziekten.