Sociale media

  • NL
Open the menu

Irak: AZG helpt chirurgische zorg in Basra verbeteren


Het geweld in Irak maak het humanitaire organisaties moeilijk om er te werken. Toch probeert Artsen Zonder Grenzen de Iraki’s medische hulp te bieden.

Khalil Sayad is net terug uit de zuidelijke stad Basra, waar hij negen maande als terreincoördinator actief was. Hij maakte deel uit van het eerste team met internationale medewerkers van Artsen Zonder Grenzen dat in Irak kon werken sinds 2004, toen de grote onveiligheid de organisatie dwong het land te verlaten.

Wat bracht AZG naar Basra in 2008?

“In maart 2008 lanceerde het Iraakse leger een operatie tegen gewapende militanten in Basra. Artsen Zonder Grenzen verschafte het ziekenhuis in Basra toen voorraden. Toen het de maanden na het offensief kalmer werd, konden we op verkenning gaan in het gebied.
Voor de bevolking was het terugkeren van vreemdelingen een teken van verbeterde stabiliteit en veiligheid. Het gaf ook hoop dat een aantal ernstige aandoeningen die tot dan toe niet behandeld werden, eindelijk verzorgd zouden kunnen worden.”

Wat leerde de verkenning?

“Ons onderzoek spitste zich toe op het ziekenhuis. De artsen en chirurgen daar waren goed opgeleid en ervaren, maar hadden dringend medische bijscholing nodig. Wanneer er meerder patiënten tegelijk in het operatiekwartier aankwamen, werden alle standaardprocedures vergeten om de noodsituatie aan te kunnen pakken. Maar die ‘noodtoestand’ was de normale toestand geworden.
Er waren operatiekwartieren die de minimumnormen absoluut niet haalden. Soms werden patiënten niet opgevolgd of werd het materiaal niet correct gereinigd. Ook de anesthesie was vaak een probleem. En tenslotte was er veel materiaal dat de voorbij jaren geschonken was, maar dat ze niet konden installeren of onderhouden.”

Hoe pakte Artsen Zonder Grenzen het werk aan?

“Er waren grote noden op de spoedafdeling, maar het personeel in het ziekenhuis dacht – en wij gingen akkoord – dat het te vroeg was om daarmee te beginnen. We besloten om diensten in de chirurgische afdelingen te verbeteren en te garanderen dat patiënten de juiste verzorging voor, tijdens en na de operatie keren. We dachten op dat vlak een groot verschil te kunnen maken en tegelijk in een relatief veilige omgeving te kunnen werken. Het was voor ons ook een kans om aanwezig te zijn en opnieuw aan de slag te gaan, terwijl het doel bleef om noodhulp te bieden als de omstandigheden dat toelieten.”

Hadden jullie de verwachte impact in het operatiekwartier?

Op negen maanden is er veel veranderd. Ten eerste is de hygiëne enorm verbeterd. Nu wordt de operatiekamer voor elke nieuwe patiënt gepoetst bijvoorbeeld. Dat was eerder niet het geval. Er zijn nu universele standaarden voor hygiëne en sterilisatie.
We hebben een volledige verkoeverkamer ingericht en patiënten worden nu correct opgevolgd als ze herstellen van een operatie. We hebben biomedische materiaal hersteld en ook aangekocht. Het ziekenhuis heeft nu sterilisatoren, monitors, ventilatoren, enz. We hebben de kwaliteit van de verzorging sterk verbeterd en, het belangrijkste, het risico op postoperationele infecties en het lijden van de patiënten sterk verminderd. Ons werk wordt geapprecieerd door onze collega’s en nu gaan er deuren open voor een sterkere aanwezigheid in Basra.

Wat zijn de volgende stappen van Artsen Zonder Grenzen in Basra?

De spoedafdeling. Het algemeen ziekenhuis van Basra is het referentiepunt voor alle spoedgevallen in Basra. De meeste ambulances van de stad komen naar hier. Maar de spoeddienst vertoont hier grote hiaten. We plannen in de komende weken op de spoedafdeling te beginnen werken: van de aankomst tot het eerste onderzoeken tot de zorg in de eerste uren, het tijdsverlies verminderen en de kansen om de levens van patiënten met zware verwondingen redden vergroten…”