Sociale media

  • NL
Open the menu

Humanitaire crisis bedreigt Ivoorkust


Artsen Zonder Grenzen (AZG) maakt zich grote zorgen over de humanitaire situatie in het westen van de Ivoorkust, het resultaat van oorlog en wijdverbreid geweld. In het zogeheten 'Wilde Westen' van Ivoorkust is voedsel schaars en ontbreekt elk functionerend gezondheidszorgsysteem. Acties van nationale en internationale organisaties kunnen de grote noden van de bevolking niet aan. AZG vreest een toename in ondervoeding, desastreuze zieke- en sterftecijfers en dringt er bij de verantwoordelijke organisaties op aan dat de problemen qua voedsel en gezondheidszorg onmiddellijk worden aangepakt.

Een zich snel ontwikkelende medische crisis vindt plaats in het westen van Ivoorkust. Medisch personeel is het geweld in deze regio massaal ontvlucht en een groot deel van de ziekenhuizen en gezondheidscentra is geplunderd en vernield. Omdat het land door strijdende partijen is opgedeeld, zijn bevoorradingslijnen voor medicijnen en medisch materiaal afgesloten. Een paar hulporganisaties proberen op dit moment de meest acute noden te lenigen, maar belangrijke gezondheidszorgprogramma's op het gebied van tuberculose, HIV/aids en vaccinatiecampagnes liggen volledig stil.
De ineenstorting van het gezondheidszorgsysteem komt op een zeer ongunstig moment. De burgerbevolking is als gevolg van het geweld en de ontheemding ernstig verzwakt. 'Mensen die naar onze gezondheidscentra komen, beschrijven hoe hun dorpen werden aangevallen door gewapende bendes die hun huizen en voedselvoorraden verbranden. Wanneer ze zelf doelwit van het geweld werden, vluchtten veel mensen de jungle in en verloren daarbij hun familieleden uit het oog. Nu zien we de mensen, jong en oud, zelfs kinderen zonder ouders, langzaam uit de jungle tevoorschijn komen, wanhopig op zoek naar medische zorg", vertelt Nelke Manders, verantwoordelijke van AZG in Ivoorkust. 'Buiten slapen, gebrek aan schoon water en aan eten maakt ze extra gevoelig voor malaria, huidziekten en ondervoeding."
Artsen Zonder Grenzen behandelt momenteel meer dan 500 ernstig ondervoede kinderen in therapeutische voedingscentra. Hoewel er nog geen volledige controle op ondervoeding heeft plaatsgevonden onder de bevolking, vreest AZG dat deze cijfers wijzen op een voedingscrisis in het westelijke deel van het land. Aanhoudende onveiligheid maakte het veel mensen onmogelijk hun land te bewerken en de vrees bestaat dat velen een volledige teelt hebben gemist. Voedseldistributies door de autoriteiten en de verantwoordelijke internationale organisaties vinden slechts met mondjesmaat plaats. Kinderen onder de vijf worden doorgaans het eerst slachtoffer van ondervoeding, maar AZG vreest dat indien niet snel meer voedsel beschikbaar komt, ook oudere kinderen ondervoed zullen raken.
AZG startte in april dit jaar met mobiele klinieken in de districten Man en Danané om de enorme medische noden enigszins te lenigen. In het ziekenhuis in Man werkt AZG op de eerste hulpafdeling. De organisatie heeft therapeutische voedingscentra in Man en Guiglo en ondersteunt een kliniek in Toulepleu.

Een diepere analyse van de situatie is te vinden in het rapport "Ca va un peu, maintenant, " Violence, displacement, malnutrition and the collapse of healthcare in western Côte d'Ivoire, te vinden op www.msf.org.