Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulpverlening in Zuid-Darfur nog steeds ontoereikend


Nieuwe onderzoeken tonen zorgwekkende gezondheids- en voedselsituatie.

Uit recente onderzoeken van Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Darfur, Sudan, is gebleken dat de intensiteit en kwaliteit van de hulpverlening aan de ontheemde bevolking nog steeds ontoereikend zijn. In het kamp Kalma bij de stad Nyala liggen de ondervoedings- en sterftecijfers ver boven de nooddrempels. In dit kamp hebben zo’n 66.000 mensen hun toevlucht hebben gezocht. Artsen Zonder Grenzen biedt er medische hulp en behandelt er 3.900 ondervoede kinderen. Volgens AzG kan de situatie in Zuid-Darfur nog verder verslechteren als er niet snel meer hulp komt.

“Het is een schande dat op luttele minuten afstand van de internationale luchthaven van Nyala maar liefst 66.000 mensen kampen met een tekort aan voedsel en sanitaire voorzieningen”, zegt Vincent Hoedt, coördinator van de programma’s van AZG in Zuid-Darfur. Ondanks de aanwezigheid van hulporganisaties in het kamp is het de internationale gemeenschap en de Sudanese overheid niet gelukt om in de basisbehoeften te voorzien “De mensen in het kamp Kalma zijn volledig afhankelijk van de voedselhulp, maar die is onregelmatig en ontoereikend. Bovendien komen er voortdurend nieuwe mensen bij. Op de korte termijn is een rampscenario voorkomen, maar de situatie blijft uiterst precair. Er is meer hulp nodig en voor een langere termijn. Als dit niet gebeurt zullen mensen onnodig blijven sterven aan ziekte en ondervoeding.”
AZG heeft de ondervoeding en de sterftecijfers onderzocht op drie locaties in Zuid Darfur: in het kamp Kalma en rond de steden Kass en Muhariya.
In Kalma kamp bleek dat bijna een kwart van de kinderen jonger dan vijf jaar (23,6%) ondervoed is. Van hen is 3,3 % er zo ernstig aan toe dat ze alleen nog kunnen worden gered als zij direct medische hulp krijgen. Uit een onderzoek naar de sterftecijfers is gebleken dat in de periode van februari tot begin september ongeveer 2.500 mensen zijn gestorven, waarvan 1.100 kinderen jonger dan vijf jaar. Dit zijn alarmerende cijfers. Bovendien was er in de maand augustus nog geen enkele verbetering zichtbaar, ondanks de aanwezigheid van meer medische voorzieningen in het kamp. De belangrijkste doodsoorzaak in Kalma is diarree. Van de volwassenen overleed meer dan de helft (57%) als gevolg van het aanhoudende geweld. Ook onder de ongeveer 78.000 mensen die in en rond de stad Kass verblijven, bleek een hoog sterftecijfer over de afgelopen maanden, vooral onder kinderen jonger dan vijf jaar. In Muhajariya, 90 kilometer ten oosten van Nyala, bleek ondervoeding minder vaak voor te komen, maar de naar schatting 13.000 ontheemden die het aanhoudende geweld in de regio zijn ontvlucht, zijn hier nog maar net aangekomen. Hier was maar liefst 81% van de sterftes onder de volwassen bevolking het gevolg van het geweld. Als er niet snel hulp komt kan de situatie van deze mensen, die nauwelijks bezittingen en geen voedselreserves hebben, snel verslechteren.
AZG is momenteel in Darfur aanwezig met meer dan 200 internationale hulpverleners en 2000 nationale medewerkers. Medische teams van Artsen zonder Grenzen houden op meer dan 26 locaties in Darfur spreekuren, behandelen slachtoffers van geweld, zorgen voor (ernstig) ondervoede kinderen, verbeteren de sanitaire voorzieningen, en verstrekken dekens, voedsel en andere essentiële zaken aan meer dan 700.000 ontheemden. Daarnaast zorgen nog eens 35 internationale medewerkers voor 85.000 vluchtelingen van Darfur in buurland Tsjaad.