Hulp aan de meest kwestbaren - een uitdaging

In Zuid-Libanon werd de laatste brug over de Litani-rivier in Qâsmiyé verwoest tijdens een luchtbombardement, waardoor het onmogelijk is geworden om zich per vrachtwagen naar het zuiden te begeven. Op 7 augustus raakte een konvooi van AZG met 3 vrachtwagens vol medisch materiaal en brandstof geblokkeerd op de noordbank. Hierdoor moest vier ton materiaal manueel de rivier worden overgebracht om te worden overgeladen naar wagens op de andere oever.

Dichtbij de Israëlische grens levert AZG medicijnen aan het medische personeel van Bent Jbail en Aaitaroun. Ze verzorgden ook consultaties in Tebnine, een transitplaats voor personen die de regio willen ontvluchten. In Sour (Tyr) beheert AZG een dispensarium in het ziekenhuis van Bashour (ongeveer 100 consultaties per dag). Mobiele teams bieden twee dagen per week medische verzorging aan de ontheemden die in collectieve centra zijn bijeengestroomd (in Sour). De teams van AZG leverden babymelk, hygiënekits en ander materiaal aan 600 families. In negen dorpen in de buurt van Sour werden medicijnen voor de behandeling van chronische ziekten uitgedeeld. In Saïda, werden 24.000 ontheemden in collectieve centra geregistreerd. Het aantal ontheemden dat in burgerhuizen verblijft wordt op 70.000 geschat (dit aantal is zonder twijfel fors toegenomen sinds de laatste telling werd uitgevoerd). Op 31 juli werd in Saïda eveneens een kliniek geopend. Op 4 augustus werden mobiele teams uitgestuurd naar vier openbare plaatsten. Er werden hygiënekits, kookgerei en babymelk uitgedeeld aan 1.500 families in Saïda. Meer naar oosten verdeelt AZG basishulpgoederen aan 8.700 ontheemden in de regio Jezzine, waar ongeveer 20.000 ontheemden werden geteld. AZG bevoorraadt eveneens de ziekenhuizen van Jezzine, Nabatiyé en Jobb Jannine wanneer hun medicijnenvoorraad uitgeput geraakt. De stad Sibline, net ten noordoosten van Saïda, beschikt over een goed uitgerust nieuw ziekenhuis, dat echter een tekort aan medisch personeel heeft en nog niet operationeel is. AZG gaat 10 van de 40 bedden openstellen en zal indien nodig in staat zijn chirurgische hulp te bieden. De situatie van ongeveer 250.000 ontheemden in de regio Aaley (bergen van Chouf) verslechtert. Alle openbare gebouwen zitten vol ontheemden en enkele dag arriveren er nog nieuwkomers. Deze zijn verplicht in intrek te nemen in gebouwen in aanbouw of in ruïnes van de laatste oorlogen. Vooral de Sjiitische dorpen ten zuidwesten van Aaley (El Qmatiyé, Kayfoun en Souq el Gharb) tellen een grote concentratie ontheemden. AZG bezorgde basishulpgoederen aan 1.280 ontheemde families en levert medicijnen voor de behandeling van chronische zieken aan de plaatselijke dispensaria in El Qmatiyé en Kayfoun. In Beiroet verslechteren de levensomstandigheden van de 120.000 ontheemden die in 200 scholen en openbare gebouwen verblijven zienderogen. Aangezien er nog maar weinig plaats overblijft, beginnen de nieuwkomers zich nu in de parken te installeren. AZG beheert individueel twee mobiele klinieken en levert bijstand aan twee mobiele klinieken van plaatselijke ngo’s. AZG staat in voor de bevoorrading van medicijnen (voornamelijk voor chronische ziektes) en biedt verzorging. Tussen 20 en 30 % van de consultaties heeft betrekking op psychische problemen. De toevoer van drinkwater is eveneens een prioriteit van AZG geworden. AZG ging van start met het vervoer van water per vrachtwagen en met de installatie van reservoirs. Ondertussen kwamen naar schatting 200.000 Libanese vluchtelingen in Syrië aan. Velen onder hen hebben hun toevlucht gezocht bij hun ouders of vrienden. Ongeveer 30.000 hebben een onderkomen gevonden in scholen en openbare gebouwen. AZG heeft op 2 augustus een vliegtuig met medisch materiaal en basishulpgoederen gestuurd. Op die manier hebben de teams de noden van 8.500 vluchtelingen in Damascus, Tartos en Homs kunnen lenigen. Ze wensen de verdeling van hulpgoederen nog op te voeren, zodat alle vluchtelingen in de openbare gebouwen hiervan kunnen profiteren. Zoals hierboven al vermeld, hebben de teams van AZG basishulpgoederen uitgedeeld aan de hulpbehoevenden in verschillende gebieden. In totaal hebben zo’n 25.000 ontheemden in Libanon en 8.500 vluchtelingen in Syrië basishulpgoederen zoals kookgerei, matrassen, dekens, kooktoestellen en hygiënekits met zeep, scheergerief en tandenborstels ontvangen. De teams van AZG hebben eveneens de watertoevoer en de latrines verbeterd op de plaatsen waar de ontheemden verblijven. Het Libanese medische personeel kan de medische problemen nog steeds het hoofd bieden, hoewel er steeds meer een tekort aan medicijnen begint op te treden, voornamelijk voor chronische ziektes. AZG zorgde voor het nodige materiaal voor 5.000 kunstnierbehandelingen. In een poging de stijgende vraag te beantwoorden, werken de teams van AZG samen met Libanese verpleegkundigen bij de inrichting van mobiele klinieken om de ontheemde bevolking te verzorgen. Vanuit Europa wordt nog steeds materiaal gestuurd naar de buurlanden en de opslagplaatsen. Tot nog toe werd 175 ton goederen in Beiroet afgeleverd, om van daaruit naar de verschillende gebieden waar AZG actief is, te worden verzonden. In Cyprus wacht nog steeds ongeveer 100 ton om te worden verscheept. Het gaat hier voornamelijk om basishulpgoederen (hygiënekits, kookgerei, dekens, tenten, matrassen), medisch materiaal (dialysemateriaal, medicijnen, operatiekits enz.) en logistiek materiaal (saneringsmateriaal, materiaal voor watertoevoer, waterreservoirs enz.).