Sociale media

  • NL
Open the menu

Grote toename van cholera in Angola


Met een snel groeiend aantal gevallen van cholera in en rond de Angolese hoofdstad Luanda, dringt Artsen Zonder Grenzen (AZG) er bij de Angolese autoriteiten op aan om snel meer middelen vrij te maken om de groeiende uitbraak te bedwingen.

In de hoofdstad Luanda heeft AZG een cholerabehandelingscentrum geopend in de sloppenwijk van Boa Vista, en twee andere in de gebieden Cazenga en Kilamba Kaxi. Sinds de uitbraak officieel werd, op 13 februari, werden al meer dan 2.500 mensen behandeld in deze structuren. "Al onze centra draaien op volle toeren", zegt Richard Veerman, landverantwoordelijke voor AZG in Angola. AZG maakt zich klaar om nog een extra centrum te open in de sloppenwijk Sambizanga, waardoor de beddencapaciteit tot 200 zal gebracht worden.
In de voorbije 48 uur zijn bijna 500 nieuwe patiënten toegekomen in de choleracentra van AZG. "Gisteren in Boa Vista waren alle 180 bedden ingenomen. Deze ochtend konden we er nog 20 aan toevoegen. Maar nu zijn we verplicht om patiënten bedden te laten delen", zegt Veerman.
De uitbraak bedwingen wordt steeds moeilijker, nu de ziekte zich ook naar andere gebieden buiten Luanda verspreidt. In de provincie Cuanza Norte zijn inmiddels zo'n 500 zieken geteld, waaronder 49 doden: in de provincie Benguela, 676 gevallen met 63 doden: in Bengo 790 gevallen en 33 doden. Officiële cijfers maken gewag van 4.500 besmette personen sinds het begin van de uitbraak, en 205 doden.

Om het verspreiden van de ziekte tegen te gaan en patiënten te behandelen zijn snel meer middelen nodig. Op dit ogenblik is er een gebrek aan Angolese gezondheidswerkers, ziekenwagens om de besmette personen naar behandelingscentra te brengen en adequaat vrachtwagenvervoer om veilig drinkwater te voorzien aan de bevolking. Het AZG-team wordt ook geconfronteerd met vertragingen bij de douane, waardoor medische en logistieke voorraden worden verhinderd die dringend nodig zijn.
"Bovenop al deze moeilijkheden, merken we dat vele mensen onze centra niet vroeg genoeg bereiken, ofwel omdat ze geen vervoer vinden, of omdat ze gewoonweg bang zijn om door de stad te lopen nadat de zon is ondergegaan, en de straten onveilig zijn", besluit Veerman.
AZG heeft op dit ogenblik 17 buitenlandse (3 dokters, 5 verpleegkundigen, 7 logistiekers, 1 specialist informatie-opleiding-communicatie en één administratief medewerker) en meer dan 80 Angolese medewerkers (onder wie 28 dokters en 16 verpleegkundigen) aan het werk in de choleracentra. De teams verzorgen de patiënten en helpen de verdere verspreiding van de ziekte te bedwingen. AZG is ook begonnen met activiteiten in de getroffen gebieden van de hoofdstad, om de lokale inwoners voor te lichten over de ziekte en hoe deze te voorkom

Cholera in Angola

Van 1987 tot 1995 werd Angola - en meer bepaald Luanda en de kustgebieden - getroffen door herhaaldelijke seizoensgebonden epidemieën van cholera, die leidden tot een geschatte 90.000 zieken en meer dan 4.500 doden. Sinds 1995 zijn er geen grootschalige cholera-epidemieën meer geweest in Angola, en enkel occasionele meldingen van onbevestigde gevallen in Luanda. In 1999 nam AZG deel in het opstellen van een noodplan voor de stad Luanda, om voorbereid te zijn in geval van cholera.

Wat is cholera?

Cholera wordt veroorzaakt door bacteriën en overgedragen door besmet water en voedsel. Als behandeling uitblijft, ligt het sterftecijfer tussen 25 en 50%: de meeste slachtoffers sterven aan uitdrogingsverschijnselen. Besmette personen (met of zonder symptomen) kunnen de vibrio cholerae, de bacterie die bij mensen cholera veroorzaakt, gedurende één tot vier weken (over)dragen. Een beperkt aantal individuen kan zelfs maandenlang drager blijven. Een aantal factoren bevorderen de uitbraak van cholera: slechte hygiëne, overbevolking en een gebrek aan veilig drinkwater.