Sociale media

  • NL
Open the menu

Geweld laait opnieuw op


Sinds het einde van februari is het geweld in het noorden van de Centraal- Afrikaanse Republiek opnieuw opgelaaid tussen een rebellengroep en het regeringsleger.

Ook verschillende andere gewapende groepen geraakten slaags in het gebied. “Er werd gevochten in en rond verschillende plaatsen waar Artsen Zonder Grenzen werkt, waaronder Bongono, Batangafo en Kabo,” zegt Stéphane Hauser, de coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Batafango. “Het geweld is ook opgelaaid door verschillend gewapende groepen. Burgers die de wildernis waren ingevlucht zijn aangevallen. In één dorp zijn honderden huizen in vlammen opgegaan.”

Vluchten naar de wildernis

Duizenden mensen moesten op de vlucht slaan voor het geweld. Tot nu toe vielen er 15 gewonden. Teams van Artsen Zonder Grenzen hebben zeven mensen met schotwonden verzorgd in ziekenhuizen in Batafango en Kabo. De meerderheid van de slachtoffers zijn burgers. Een derde chirurgisch team, met een chirurg en een aneaesthesist, heeft de teams in het ziekenhuizen versterkt.
Artsen Zonder Grenzen ondersteunt zeven hulpposten in de regio, maar moest haar activiteiten terugschroeven door het geweld. “Ons team moest alle bezoeken buiten de stad tijdelijk opschorten, net zoals de activiteiten in de hulpposten in Bokayanga en Bongono. Daar zien we normaal ongeveer 250 patiënten per week,” legt Hauser uit. “Door de onveiligheid heeft een deel van de bevolking veiligheid gezocht in de wildernis. Daardoor is het aantal consultaties gedaald.”

Minder patiënten, meer noden

De bevolking die in de wildernis is gevlucht is buiten het bereik van de teams van Artsen Zonder Grenzen en heeft geen toegang tot gezondheidszorg. In Batafango stelt Artsen Zonder Grenzen een daling van het aantal patiënten vast met 50%, hoewel de noden er zijn gestegen.
“Beetje bij beetje zien we een groter aantal patiënten van wie de toestand verergerd is door hun vlucht naar de wildernis. Kinderen lijden aan malaria, infecties aan de luchtwegen en ogen (conjuctuvitis) en diarree. Volwassenen lijden aan verschillende soorten pijn,” zegt Hauser nog.

Driehoek van geweld

Ondanks een vredesproces dat een eind moet maken aan jaren van conflict in de CAR, blijven gewapende groepen opereren in de driehoek van de dorpen Kabo in het noorden, Batafango in het westen en Ouandago in het oosten. Bij die groepen zitten regeringstroepen, rebellen, en gewapende rovers. Andere conflicten, zeoals die tussen nomadische herders en sedentaire boeren dragen bij aan de gespannen situatie in deze ‘driehoek van geweld’.
“De bevolking, die al jaren lijdt onder het conflict, wordt nu gegijzeld door het geweld van deze gewapende groepen,” zegt Gabriël Sánchez Ibarra, coördinator van Artsen Zonder Grenzen in de CAR. “In medische termen zijn de voorzieningen van Artsen Zonder Grenzen de enige vorm van gezondheidszorg. Op humanitair niveau zijn we één van de weinige factoren van stabiliteit voor de inwoners van dit gebied. Zij vrezen vandaag dat het opnieuw tot een open conflict kan komen. Het is daarom belangrijk voor Artsen Zonder Grenzen om hier en met hen te blijven werken.”