Sociale media

  • NL
Open the menu

Getraumatiseerde bevolking heeft dringend meer hulp nodig


Artsen Zonder Grenzen roept op tot een onmiddellijke uitbreiding van de hulp in Mount Elgon in West-Kenia, en tot een einde aan het geweld dat nu al bijna twee jaar aanhoudt.

Sinds augustus 2006 wordt de burgerbevolking van Mount Elgon gegijzeld door het gewelddadige conflict tussen de Sabaot Land Defence Force (SLDF) dat de wapens opnam naar aanleiding van een landherverdeling die ze onrechtvaardig vond, en de Keniaanse autoriteiten. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht. Velen hebben wreedheden, verminkingen en verlies moeten doorstaan.

Tot vandaag blijven ze worstelen om te overleven. In deze voortdurende situatie van onveiligheid hebben de mensen geen toegang tot basisdiensten, geen kleren, onvoldoende voedsel, onderdak en dekens. Velen leven in armzalige hutten en worden blootgesteld aan de koude nachten van het hooggebergte. Ze hangen af van de weinige hulp die ze krijgen van de plaatselijke gemeenschap.

AZG biedt sinds april 2007 medische en humanitaire hulp aan de bewoners van het district Mount Elgon. Sindsdien probeerde AZG geregeld deze gewelddadige crisis in de aandacht te brengen. Aangezien de bevolking getraumatiseerd is door het geweld van de voorbije jaren en haar humanitaire noden niet worden gelenigd, voelt AZG zich nu verplicht om vrijuit te spreken. “Louter medische hulp kan de talrijke noden van de mensen in Mount Elgon niet lenigen,” zegt AZG-landverantwoordelijke Rémi Carrier. “Ze moeten beschermd worden tegen het geweld, meer hulp krijgen en ook meer aandacht voor hun zaak.”

De reactie van de autoriteiten op de onrust bestond tot nu toe vrijwel enkel uit het bestrijden van geweld met geweld, een strategie die op 9 maart uitmondde in een gezamenlijke operatie van politie en leger. Tijdens deze operatie verergerde het conflict, waardoor burgers aanvallen, foltering en een mensonwaardige behandeling moesten ondergaan.

Sinds het begin van onze activiteiten, zagen en behandelden onze medische teams in Mount Elgon veel slachtoffers van geweld, vooral sinds vorige zomer. Na de start van de operatie volgde een piek van meer dan 250 behandelde gewonden in de daaropvolgende maand,” legt Carrier uit. “Deze slachtoffers, meestal volwassen mannen, raakten gewond terwijl ze gescreend werden om bij de militie te gaan. Bij burgers die al getraumatiseerd zijn en de voorbije twee jaar herhaaldelijk moesten vluchten en volledig verarmd zijn, versterkt dit het trauma.”

Intussen blijven de mensen ook bang voor geweld van de SLDF. Een vrouw die midden april werd aangevallen en vervolgens behandeld door AZG, vertelt: “We werden aangevallen door vier jonge mannen op de weg. Ze sloegen ons met pangas [machetes] en zeiden dat we op de grond moesten gaan liggen. Een man stierf en ik raakte bewusteloos. Terwijl ze ons sloegen, zeiden ze: Vertel hen dat de milities nog leven.

Vandaag keren sommige mensen naar huis terug; de mentale kracht van de bewoners en de ontheemden wordt zwaar op de proef gesteld. AZG roept op tot een onmiddellijke toename van de hulpverlening en een bescherming tegen het geweld, zodat deze mensen de draad van hun leven opnieuw kunnen opnemen. Zolang het geweld beantwoord wordt met geweld, zonder enige poging om de oorzaken van het conflict aan te pakken, is het onwaarschijnlijk dat de situatie zal verbeteren en zal het leed verder gaan.

AZG is een van de weinige humanitaire organisaties die hulp bieden aan de slachtoffers van het conflict in Mount Elgon. Sinds april 2007 richten de activiteiten van AZG zich op de gevolgen van het geweld tegen de burgers. AZG biedt gratis medische zorg via ondersteuning van basisgezondheidsstructuren, immunisatie en mobiele klinieken in afgelegen gebieden. AZG zette ook een ambulancedienst op voor medische spoedgevallen en verdeelde kledij en dekens.

Meer informatie over de crisis in Mount Elgon en getuigenissen van getroffen bewoners vindt u in het (Engelstalige) AZG-rapport “Mount Elgon: Does anybody care?”, van mei 2008.