Sociale media

  • NL
Open the menu

Farmaceutische industrie moet obstructie van betere toegang tot geneesmiddelen stopzetten


Artsen Zonder Grenzen (AZG) en Oxfam hebben de hoofdzetels van 39 farmaceutische bedrijven vandaag schriftelijk opgeroepen om onmiddellijk en onvoorwaardelijk hun juridische bezwaren te laten varen tegen een Zuid-Afrikaanse wet die de toegang tot geneesmiddelen wil verbeteren. Reeds meer dan drie jaar blokkeert de farmaceutische industrie de toepassing van een wet - de « Medicines and Related Substances Control Amendment Act, Act 90 of 1997 - die de Zuid-Afrikaanse regering stemde om patiënten een betere toegang tot medicijnen te garanderen. Op 5 maart komt de zaak voor voor het Hooggerechtshof in Pretoria. Een Belgo-Zwitsers bedrijf, Janssen-Cilag Pharmaceutica, is één van de 39 bedrijven die klacht neerlegden.

“Deze rechtszaak symboliseert de hypocrisie van de farmaceutische industrie », zegt Justin Forsyth, beleidsverantwoordelijke bij Oxfam. « Ze praten wel over het feit dat ze de toegang tot geneesmiddelen voor de mensen willen verbeteren - maar dan enkel onder hun voorwaarden. Wanneer de Zuid-Afrikaanse overheid de wetgeving die juist dit doel voor ogen had wou toepassen, verzetten de farmaceutische bedrijven zich onmiddellijk. De harteloze boodschap van de geneesmiddelenbedrijven aan de regeringen van andere landen in ontwikkeling luidt dus: ‘Speel het spel volgens onze regels of riskeer de gevolgen’.”
De hoge geneesmiddelenprijzen zijn een erfenis van het apartheidsregime. De Zuid-Afrikaanse regering staat nu voor de zware opgave om voor meer dan 4 miljoen seropositieven te moeten zorgen. Dit is meer dan welk ander land ter wereld. Het tracht aan deze uitdaging tegemoet te komen door het ministerie van Volksgezondheid toe te staan gezondheidscrises beter aan te pakken door maatregelen als parallelle import en het gebruik van generische medicijnen. Dergelijke maatregelen zijn toegestaan onder de bepalingen van de TRIPS-akkoorden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die de intellectuele eigendomsrechten regelen. Ze worden ook wijdverspreid toegepast in Europa en de Verenigde Staten.
"Elke dag vragen tientallen aids-patiënten en seropositieven in onze dispensaria in de arme sloppenwijken van Kaapstad om betaalbare geneesmiddelen, maar de hoge prijs maakt dat we enkel een beperkte groep van mensen kunnen helpen, “ zegt dr. Eric Goemaere, een Belgische arts en AZG verantwoordelijke in Zuid-Afrika. “Mensen met HIV/aids in Zuid-Afrika sterven vanwege de te hoge geneesmiddelenprijzen die het resultaat zijn van de bescherming door patenten. Ik vind het weerzinwekkend dat de farmaceutische industrie dit miskent en de inspanningen van de overheid om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te verbeteren, tegenwerkt.”
AZG en
Oxfam roepen de regeringen van de ontwikkelde landen op om zich uit te spreken tegen deze pogingen die de inspanningen van de Zuid-Afrikaanse regering om zijn burgers betaalbare medicijnen ter beschikking te stellen willen ondermijnen.
Tevens ondersteunen wij de vraag van
Treatment Action Campaign, een Zuid-Afrikaanse NGO die ijvert voor een betere beschikbaarheid van medicijnen voor aids-patiënten en seropositieven, voor het organiseren van een Internationale Actiedag op 5 maart. Die dag zullen wij protesteren tegen de betrokkenheid van de farmaceutische industrie in het blokkeren van de pogingen van de Zuid-Afrikaanse regering om de toegang tot medicijnen te verbeteren.