Sociale media

  • NL
Open the menu

Ernstige voedselcrisis in Camacupa


Reeds verscheidene maanden stelt Artsen Zonder Grenzen (AZG) een ernstige toename van de ondervoeding vast in de provincie Bié, in centraal-Angola.

De voorbije zes weken heeft AZG meer dan 400 ernstig ondervoede kinderen van Camacupa doorverwezen naar de therapeutische voedingscentra van AZG in Kuito. Hiertoe werd de oorspronkelijke opvangcapaciteit van deze centra verhoogd van 300 tot 800 personen. AZG start eveneens een supplementair voedingsprogramma voor de matig ondervoede kinderen in Camacupa. Dit programma is voorlopig bedoeld voor 500 kinderen, maar verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd meer dan 2000 patiëntjes zullen moeten worden opgenomen. Tevens heeft AZG een ernstig voedingsprobleem vastgesteld onder de volwassen bevolking.
Het zijn vooral de bevolkingsgroepen die ontheemd zijn door de chronische conflictsituatie in het land, die het meest worden blootgesteld aan ondervoeding. Van de ontheemden die in Camacupa-stad leven is 28 percent ondervoed en 11 percent ernstig ondervoed. Dit percentage is veel hoger dan het minimumcijfer dat vereist is om te kunnen spreken van een noodtoestand. Het sterftecijfer is extreem hoog, met 3 sterfgevallen per 10.000 mensen per dag (en 5,4 voor kinderen onder de vijf jaar)*.
Een provinciale gezondheidsdelegatie voerde een onderzoek uit naar de voeding van de ontheemde bevolking van de site van Kuemba en stuitte op catastrofale resultaten, met 46 percent algemene ondervoeding en 19 percent ernstige ondervoeding.
Deze cijfers zijn de hoogste die Angola de afgelopen jaren kende. Om het sterftecijfer te doen dalen, dienen de inspanningen van AZG aangevuld te worden met een algemene voedselverdeling onder een getroffen bevolking van circa 25.000 tot 50.000 personen. "Wij zijn echt geschokt door de graad van ondervoeding die we hebben vastgesteld in Camacupa. Via onze voedingscentra doen we wat we kunnen om het sterftecijfer te doen dalen, maar dit volstaat niet: de mensen in Angola hebben dringend nood aan een algemene voedselverdeling", zegt Erwin Van der Borght, landverantwoordelijke voor AZG in Angola. Indien zo'n voedselverdeling er niet snel komt, zullen de voedingscentra snel overbevolkt raken en zullen vele ontslagen patiënten opnieuw opgenomen moeten worden.
* Een stabiele situatie telt minder dan 1 sterfgeval per 10.000 personen per dag. Een toestand van meer dan 1 sterfgeval/10.000/dag wordt beschouwd als een noodsituatie.