Sociale media

  • NL
Open the menu

Dagelijkse strijd wordt te zwaar voor vele Ethiopiërs


In de zuidelijke regio's van Ethiopië wordt de voedingssituatie steeds nijpender. AZG heeft daarom haar voedselprogramma’s uitgebreid.

Jalalo maakt zich zorgen. Zijn vrouw bracht hun 12 maanden oude ondervoede tweeling naar het AZG-stabilisatiecentrum in Shahemene (regio Oromia in Zuid-Ethiopië) om te worden behandeld. Ondertussen hebben zijn tien andere kinderen thuis niets te eten. “Normaalgezien werk ik altijd op een boerderij waar ik de voedselvoorraden bewaak”, zo vertelt hij, “maar dit jaar viel er geen regen en dus is er maar weinig werk. Soms hebben we wel iets te eten, maar meestal gaan we met een lege maag slapen.

Jalalo is niet alleen. Sinds de start van de interventie in de regio Oromia op 13 mei, nam AZG ruim 700 ernstig ondervoede kinderen met medische complicaties, zoals uitdroging of malaria, op in haar drie stabilisatiecentra in Shashemene, Ropi en Senbete Shinquille. In acht verschillende klinieken in de regio worden meer dan 1.500 kinderen zonder complicaties poliklinisch behandeld.
In een land waar ongeveer 7 miljoen mensen systematisch afhankelijk zijn van voedselhulp, is ondervoeding geen nieuw fenomeen. Dit jaar was de situatie echter nog moeilijker dan anders. “In Oromia vertellen de meeste patiënten dat ze niets te eten hebben doordat de vroege regens dit jaar uitbleven,” legt AZG-landverantwoordelijke François Calas uit, “maar andere factoren zoals de hoge inflatiegraad en stijgende voedselprijzen speelden ook een belangrijke rol. De meeste mensen leveren hier dagelijks een strijd, die dit jaar voor velen te zwaar werd.
De AZG-teams worden geconfronteerd met alarmerende ondervoedingscijfers, ongeacht de oorzaken hiervan. Voor een voedselinterventie wordt opgestart, evalueren zij snel de situatie om een idee te krijgen van de ernst. Indien 3 % van de mensen tekenen van ernstige acute ondervoeding vertoont, wordt een noodvoedselproject opgestart. Tijdens recente evaluaties in enkele gebieden van de Southern Nations and Nationalities People’s Region (SNNPR) werd echter een niveau van 11% vastgesteld. Bijgevolg richtte AZG een stabilisatiecentrum op in Kambata, een van de dichtst bevolkte delen van de regio.
AZG is een organisatie voor medische noodhulp en focust zich dan ook op de ergste gevallen. De behandeling zal echter slechts een beperkte impact hebben, tenzij ook meer algemene preventieve maatregelen worden getroffen. Calas verklaart: “Soms moeten we mensen wegsturen omdat ze nog niet ondervoed of ziek genoeg zijn. Dat is hard. We weten dat ze thuis niets te eten hebben en dat het gewoon een kwestie van tijd is vooraleer we hen terug zien. We bieden therapeutische voeding en familierantsoenen aan de patiënten die we uit onze centra ontslaan. Tenzij de algemene voedselverdeling drastisch toeneemt, vrees ik dat we de komende maanden nog steeds ondervoede kinderen zullen zien.

Voedselhulp van AZG in Ethiopië

In de regio Oromia zette AZG drie stabilisatiecentra op in Shashemene (district Shashemene), Ropi en Senbete Shinquille (district Siraro).
Daarnaast beheert AZG in de regio ook acht poliklinische therapeutische programma's (PTP) in Shashemene, Fajigole, Toga, Shalla, Alem Geboya, Ropi, Senbete Shinquille en Alem Tena. Onlangs openden in Kambata (regio SNNPR) een ander stabilisatiecentrum en PTP's.
De volgende dagen plant AZG een uitbreiding van haar activiteiten door de oprichting van een stabilisatiecentrum en twee extra PTP’s in Shalla, drie andere PTP’s in het district Siraro en nog eens zeven in Kambata (regio SNNPR).