Sociale media

  • NL
Open the menu

Cholera in Katanga: 4000 zieken, 100-tal doden


Lubumbashi – De cholera-epidemieën die de provincie Katanga teisteren, maken steeds meer slachtoffers. In de steden Lubumbashi en Likasi telden de urgentieteams van AZG tot vandaag in totaal 4029 zieken. Minstens 97 van hen zijn intussen gestorven.

“AZG biedt de patiënten momenteel een gepaste behandeling in de twee cholerabehandelcentra in Lubumbashi en in een derde AZG-centrum in Likasi”, aldus Bertrand Perrochet, coördinator van de Urgentiepool Congo van AZG (PUC). "De epidemie heeft haar hoogtepunt blijkbaar nog niet bereikt, want het aantal patiënten blijft maar stijgen in deze twee steden.”

In Lubumbashi, de economische hoofdstad van de Democratische Republiek Congo, behandelde AZG tijdens de eerste week van februari in totaal 389 cholerapatiënten. De eerste cholerapatiënten werden eind september 2007 geregistreerd. Vandaag tellen we in Lubumbashi al 2543 zieken. Tot op heden stierven 49 mensen in de cholerabehandelingscentra.

Oorzaak: slechte drinkwatervoorziening

In Likasi, een stad met 350.000 inwoners op ongeveer 100 km ten noorden van Lubumbashi, werden sinds half december 1486 patiënten in het cholerabehandelcentrum opgenomen. 48 van hen zijn gestorven. De epidemiologische gegevens van de eerste week van februari bevestigen deze opgang, ook al is de toename minder groot: de AZG-centra registreerden al 404 patiënten, tegenover 381 in de loop van de laatste week van januari en 275 de week daarvoor. De opnames volgen elkaar snel op, want dagelijks duiken er ongeveer 60 nieuwe gevallen op. Gemiddeld werden er 160 patiënten in de structuur van AZG gehospitaliseerd. Deze week stierven 21 mensen als gevolg van deze ziekte.

“Wat de behandeling betreft, we kunnen het stijgende aantal patiënten wel aan. De oorzaken van de infectie moeten echter harder bestreden worden", benadrukt Bertrand Perrochet. “We maken ons echt zorgen, vooral door de gebrekkige toegang tot drinkwater in de volkswijken van Lubumbashi en Likasi. Om deze cholera-epidemieën te kunnen indijken, moet er nog veel meer gedaan worden op het vlak van watervoorziening.”

Met name Likasi kent al enkele jaren grote moeilijkheden met de waterbevoorrading. De vervuilde bronnen waar de bevolking haar water haalt, lijken de oorzaak te zijn van de epidemie en de toename ervan in de wijk Kikula, waar zo’n 90% van de zieken vandaan komt. “Er moeten aanzienlijke maatregelen getroffen worden om dit probleem aan te pakken en een investering op lange termijn is onontbeerlijk”, voegt Bertrand Perrochet eraan toe. “Maar als we niets doen, kan de epidemie meer slachtoffers maken en zich ook gaan uitbreiden naar andere plaatsen.”

Volgens de Verenigde Naties heeft minder dan 50% van de bevolking in Katanga toegang tot drinkwater.