Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verzorgt slachtoffers van geweld in Johannesburg


Als reactie op het recent uitgebroken geweld in Johannesburg, biedt AZG momenteel medische zorg aan gewonden die op zoek zijn naar veiligheid in politiekantoren, openbare gebouwen en andere locaties.

Sinds december 2007 bieden AZG-teams medische bijstand aan kwetsbare Zimbabwanen die asiel zoeken in Zuid-Afrika. Naar aanleiding van het recente geweld, werden snel mobiele teams georganiseerd om in te spelen op de huidige situatie met dringende medische hulp.
Het geweld, voornamelijk gericht tegen migranten uit de buurlanden, brak voor het eerst uit in township (sloppenwijk) Alexandra, op zondag 11 mei. Het verspreidde zich naar andere townships en bereikte tijdens het weekend Johannesburg. AZG stuurde mobiele teams naar 13 locaties waar geweld aan de gang is.
Gewonden en vluchtelingen
"We hebben schotwonden, hoofdletsels, wonden als gevolg van slagen, scheuringen, brandwonden en andere verwondingen als gevolg van geweld behandeld,” zegt dr. Eric Goemaere, medisch coördinator van AZG in Zuid-Afrika.
Het geweld heeft velen op de vlucht gejaagd en kwetsbaar gemaakt, voornamelijk vrouwen, kinderen en Zimbabwanen die niet erkend worden als vluchteling in Zuid-Afrika. AZG schat dat er zich zo'n 7000 ontheemden bevinden op de locaties die de teams bezochten in Johannesburg. Mobiele AZG-teams behandelden meer dan 150 patiënten, de meeste met verwondingen als gevolg van geweld. AZG is er echter niet in geslaagd het epicentrum van de gewelddadige aanvallen te bereiken en vreest dat de meest acute noden niet gelenigd worden. 
Nood aan efficiënte bescherming
Een aantal locale organisaties, vooral het Zuid-Afrikaanse Rode Kruis, zet zich in om te voldoen aan de basisnoden van de ontheemde op het vlak van onderdak, voedsel en hygiëne, maar hun mogelijkheden zijn ook niet eindeloos. Op sommige vluchtplaatsen slapen wel 1.500 mensen, soms onder de blote hemel of in tenten, waar ze een groter risico lopen te worden aangevallen.
De mensen vertellen ons dat ze zich niet veilig voelen op deze plaatsen en onze teams waren getuige van intimidatie en pogingen tot geweld,” zegt Rachel Cohen, AZG-projectcoördinator in Zuid-Afrika. Er is een efficiënte en georganiseerde bescherming nodig door de nationale autoriteiten en relevante internationale actoren.
AZG maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie en over de bescherming van ontheemde migranten en vluchtelingen in Johannesburg. Zij vrezen voor hun leven en kunnen nergens heen temidden van deze snel escalerende crisis.
Sinds december 2007 verzekert AZG in het centrum van Johannesburg medische zorg aan Zimbabwaanse vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in de Centrale Methodische Kerk en de omgeving. AZG werkt ook in Musina, aan de grens met Zimbabwe, waar ze primaire gezondheidszorg biedt op commerciële boerderijen en in sloppenwijken.