Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verstrekt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld


AZG is zopas een project begonnen om slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld in en rond de Liberiaanse hoofdstad Monrovia te verzorgen, in de nasleep van de jarenlange burgeroorlog. Een groot aantal vrouwen en kinderen werd in tijdens die oorlog het slachtoffer van seksueel misbruik of geweld. Vrouwen werden bij hun familie weggehaald en als “seksslavinnen” gebruikt; zelfs kinderen jonger dan vijf werden misbruikt. Met het project wil AZG de slachtoffers aansporen om meteen hulp te zoeken na seksueel geweld, zodat ze zo snel mogelijk essentiële medische verzorging kunnen ontvangen.

Het project loopt in drie kampen ten noorden van Monrovia, die onderdak bieden aan zo’n 16.000 ontheemden. Liberiaanse medewerkers van AZG, die vaak zelf ook oorlogsslachtoffers zijn, informeren de bewoners over de beschikbare behandeling en creëren een vertrouwensband met de slachtoffers, die hen moet stimuleren hulp te vragen. De culturele taboes rond seksueel geweld moeten worden doorbroken om de vrouwen en meisjes zo ver te krijgen dat zij over hun ervaringen durven praten.
Sinds het project twee weken geleden van start ging, heeft het team al een twintigtal patiënten behandeld. Dat wijst erop dat verkrachting en seksueel misbruik zeer frequent voorkomen. “Bij veel van de patiënten die AZG ontvangt, gaat het om seksuele aanrandingen die plaatsvonden in juni, toen er in en rond Monrovia hevige gevechten woedden tussen rebellen en regeringstroepen. Toch zijn we verrast door het hoge aantal seksuele misbruiken binnen de familie. Eens de noodsituatie als gevolg van de gevechten zal zijn weggeëbd, zal er in Liberia dan ook blijvend nood zijn aan medische verzorging voor slachtoffers van seksueel misbruik”, aldus Dr. Nathalie Civet, die het project coördineert.
Vrouwen en kinderen die verklaren verkracht te zijn geweest, worden voor onderzoek en behandeling eerst doorverwezen naar lokale gezondheidsklinieken en vervolgens naar het Redemption-ziekenhuis in Monrovia. Patiënten die binnen de vijf dagen na een seksuele aanranding hulp zoeken, krijgen een preventieve behandeling om een zwangerschap te voorkomen. Slachtoffers die binnen de drie dagen komen, kunnen worden behandeld met “PEP” – een preventieve behandeling die het risico op HIV/aids verminderd indien toegediend binnen 72 uur na de geslachtsgemeenschap. Alle misbruikte vrouwen worden ook behandeld voor andere seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorroe, chlamydia en syfilis, en worden gevaccineerd tegen hepatitis B en tetanus.