Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG trekt zich terug uit Vietnam nu SARS er onder controle is gebracht


AZG trekt vandaag haar team van zes medewerkers terug uit het Bach Mai hospitaal in Hanoi, Vietnam, waar het hielp om het SARS-virus onder controle te brengen. De voorbije 22 dagen werd geen melding gemaakt van nieuwe SARS-gevallen, en maandag werd Vietnam als eerste geschrapt van de lijst van getroffen landen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was opgesteld. AZG gelooft dat de succesvolle manier waarop de ziekte onder controle is gebracht ook in belangrijke mate te danken is aan de open en transparante politiek van de Vietnamese regering en de succesvolle samenwerking met de nationale autoriteiten, WHO, het medisch personeel van het hospitaal en AZG.

Volgens Dan Sermand, Hoofd van het AZG-team in Hanoi "waren er voor 8 april 63 meldingen van SARS. Een groot deel van de slachtoffers waren gezondheidswerkers van het hospitaal. In totaal bezweken vijf patiënten aan de ziekte. Momenteel verblijft nog slechts één SARS-patiënt in het hospitaal, en die is buiten gevaar."
"De snelle beslissing om alle patiënten onder te brengen in het Bach Mai hospitaal vergemakkelijkte het management van en de controle over de epidemie," zegt Sermand. "We hebben in Vietnam waardevolle ervaring opgedaan in de behandeling van SARS en we hopen dat we deze kennis kunnen gebruiken om andere landen te helpen die met SARS te maken krijgen."
Het AZG-team begon haar werk in het Bach Mai hospitaal op 19 maart. Het begon met het opzetten van een quarantainevleugel en het geven van voorlichting aan de lokale medische staf over hoe men besmette patiënten kan isoleren en hoe men gezondheidswerkers kan beschermen. "Toen SARS uitbrak had het verplegend personeel van het hospitaal weinig ervaring met het onderhouden van quarantaine-barrières en het toepassen van beschermingsmaatregelen," zegt Sermand. "Wij hebben hen geleerd hoe zichzelf en ander personeel te beschermen tegen infectie. We hebben ook systemen opgezet om het binnen- en buitengaan van mensen te controleren om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan."
Ook het geven van psychologische steun aan de patiënten en medische staf was een belangrijke component van het werk van AZG. De SARS-patiënten en gezondheidswerkers, en hun families hadden last van stress als gevolg van de angst voor besmetting en de stigmatisering door de lokale gemeenschap.
Op basis van de opgedane ervaring in Vietnam stelt AZG momenteel een "SARS-kit" samen en richtlijnen die gebruikt kunnen worden door hospitalen die met SARS te maken krijgen en medische staf in andere landen.
"Wij hopen dat de ervaring die AZG heeft opgedaan in Hanoi van pas kan komen in andere regio's van Zuidoost-Azië waar het aantal gevallen van SARS nog blijft stijgen", besluit Sermand.