Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG schakelt over van noodhulp naar lange-termijnbenadering


2003 is voor Artsen Zonder Grenzen in Indonesië een cruciaal jaar. De organisatie voert er een strategische heroriëntering van haar operaties door. In het verleden spitste AZG haar interventies hoofdzakelijk toe op noodhulp bij epidemieën, natuurrampen of binnenlandse conflicten. Dit jaar wordt van start gegaan met een nieuwe benadering, met de nadruk op langetermijnprogramma's rond tbc en aids. AZG zal ook nieuwe mogelijkheden onderzoeken voor de behandeling van malaria, op plaatsen waar ze reeds aanwezig is, zoals Papoea en Ambon.

"We zullen ons voornamelijk concentreren op afgelegen gebieden die door de autoriteiten in Jakarta vergeten lijken. Precies daar is onze toegevoegde waarde het grootst", aldus François Fille, operationeel coördinator voor AZG in Brussel. "Vorig jaar gingen we reeds van start met een aids-programma in de stad Merauke in het zuidoosten van de provincie Papoea, waar we medische verzorging verleenden in het districthospitaal. Papoea vertegenwoordigt slechts 1% van de totale bevolking van Indonesië, maar telt meer dan 20% van het aantal HIV-positieven en meer dan 35% van alle aids-patiënten in het land. Dit jaar beginnen we een anti-retroviraal behandelingsprogramma voor HIV-patiënten&quo

Behandeling van tbc

Tuberculose is de derde doodsoorzaak in Indonesië. AZG plant een tbc-behandelingsprogramma in Ambon op de Molukken. De organisatie onderzoekt ook de mogelijkheden om artesunaat-gecombineerde therapieën in te voeren in de malariabehandelingsprotocols van gezondheidscentra.
Het gezondheidssysteem in het Indonesië van na Suharto is de voorbije vijf jaar van chaos nog niet te boven gekomen en corruptie blijf een allesoverheersend probleem. Het gezondheidssysteem in verre gebieden is voor Jakarta geen topprioriteit. Bovendien verwerven afgelegen streken steeds meer autonomie en moeten ze zelf inkomsten genereren om de publieke infrastructuur te onderhouden. Er is een tekort aan medisch personeel en er wordt onvoldoende geïnvesteerd in medische structuren of uitrusting. De toegang tot gezondheidszorg gaat erop achteruit en de respons op chronische ziekten en epidemieën is erg zwak.
"Het voorbije jaar stelden we een verandering vast in de humanitaire context van Indonesië. De medische urgenties door binnenlandse conflicten zijn afgenomen; maar anderzijds krijgen de gezondheidsstructuren van de door oorlog getroffen eilanden onvoldoende steun. Het moment is er om ons aan te passen aan die nieuwe realiteit. AZG zal op andere manieren moeten tussenkomen. Parasitaire en besmettelijke ziekten zoals malaria, aids en tbc zijn een bedreiging voor de volksgezondheid in afgelegen gebieden. Op dat vlak beschikken wij over aanzienlijke ervaring en kennis. Wij beschouwen het dan ook als onze opdracht om nieuwe behandelingsstrategieën uit te tekenen. Er breekt voor AZG een nieuw tijdperk aan in Indonesië", zo besluit François Fille.