Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG roept opnieuw op tot gratis en anonieme HIV-tests in België


Nog steeds laten veel mensen in Belgie zich niet testen op HIV-besmetting omdat zij de kosten niet kunnen opbrengen of omdat ze vrezen voor stigmatisering. Gratis en anonieme tests zoals Artsen Zonder Grenzen die biedt zijn niet alleen in het belang van het individu, maar dragen er ook toe bij dat de epidemie binnen de perken wordt gehouden.

Maar de roep van AZG om een landelijk netwerk van zulke test-centra vindt nog steeds weinig gehoor in de politiek en de reguliere gezondheidszorg.
Het Elisa-centrum van AZG in Brussel biedt al 15 jaar HIV-tests aan. De combinatie van een test die gratis en anoniem is, zorgt voor een grote drempelverlaging. Het Elisa-centrum vraagt daarom dat meerdere van deze centra in België zouden worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld één per provincie. Voornamelijk risicogroepen laten zich hier makkelijker testen. In 2003 werden er 1883 tests uitgevoerd (in 2004 tot nu toe 1735 waarvan 30 positief, t.t.z. 1,7%), waarbij 22 mensen (1,2%) seropositief bevonden werden. Hierdoor ligt het aantal positieve testen in het Elisa-centrum tot tien maal hoger dan bij andere aids-tests in België.

Mensen die seksuele risico's namen, hebben moeite om een plaats te vinden die hen voldoende gerust stelt om er een HIV-test te laten afnemen. Zij willen toegang tot een test die gratis, anoniem en kwaliteitsvol is zonder omringd te zijn met morele oordelen.

Xavier Tislair, coördinator van het project, vult aan: "We merken dat het gesprek met de arts bij het meedelen van het resultaat een unieke gelegenheid is om preventie te bieden die aangepast is aan het risicogedrag van de patiënt. We merken dat de persoon zich nadien beter beschermt."

Vaak weten mensen niet dat ze seropositief zijn zodat ze het virus verder kunnen verspreiden. Een makkelijk toegankelijke test maakt dat meer mensen zich sneller en vaker zullen laten testen.