Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG probeert toegang te krijgen tot Zuid-Ossetië en helpt ontheemden


In en rond de opstandige regio Zuid-Ossetië zijn de gevechten verminderd. De strijdende partijen zijn een staakt-het-vuren overeengekomen. Het korte, gewelddadige conflict heeft veel mensen op de vlucht gejaagd in Georgië, Zuid-Ossetië en de Russische noordelijke Kaukasus.

Tot op vandaag kreeg AZG geen toegang tot Zuid-Ossetië, het gebied waar het conflict losbarstte, voor een onafhankelijke evaluatie van de noden en om medische en humanitaire hulp te bieden aan de bevolking waar nodig. Onze teams onderhandelen met de autoriteiten om een ongehinderde, veilige toegang te krijgen tot de regio.

De voorbije drie dagen evalueerde AZG de situatie in de ontheemdenkampen in en rond de stad Tbilisi, waar een 20-tal kampen zijn opgericht, en in de stad Gori. In de tien kampen die AZG tot nog toe bezocht, leven honderden mensen in openbare gebouwen, zonder water en basissanitair. AZG verstrekt basishulpgoederen en medische zorg via mobiele teams in acht van deze kampen, waarbij 3200 ontheemden worden geholpen. Onze teams zullen de andere kampen in de regio blijven bezoeken.

Een AZG-team in de westelijke Georgische stad Zugdidi voerde een evaluatie uit in de zeehavenstad Poti, en in een ander kustgebied, Adjaria. AZG stelde vast dat de plaatselijke gezondheidsautoriteiten de toestand aankunnen, maar staat klaar om hulp te verlenen indien nodig.

Behandeling van tuberculose

AZG gaat verder met de behandeling van multiresistente tuberculose via de programma’s in Sukhumi (Abchazië) and Zugdidi (West-Georgië). AZG maakt zich zorgen over het feit dat sommige van de patiënten in het programma in Zugdidi hun behandeling moesten onderbreken tijdens de acute fase van het conflict, wat een negatief effect kan hebben op hun ziekte. Multiresistente tuberculose is een erg besmettelijke ziekte, en een onderbreking in de behandeling vormt ook een risico voor de omgeving van de patiënt.
Duizenden vluchtelingen uit Zuid-Ossetië hebben de grens met Rusland overgestoken, op de vlucht voor het geweld. Ze werden gehuisvest door de plaatselijke autoriteiten in de regio’s die grenzen aan Zuid-Ossetië. AZG bezocht verschillende vluchtelingenkampen in openbare gebouwen, zoals scholen en sanatoria, in de regio’s Noord-Ossetië en Kabardino-Balkaria. De onmiddellijke noden werden beantwoord door de plaatselijke autoriteiten en een sterke ondersteuning vanuit de gemeenschap.
AZG schonk hygiëneproducten en speelgoed op twee plaatsen in Nalchik, Kabardino-Balkaria, waar 350 mensen, onder wie 200 kinderen, onderdak hebben gevonden. De organisatie staat klaar om meer hulp te verlenen aan de bevolking indien nodig.