Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG pleit voor betere opvang migranten


Ter gelegenheid van de lancering van de Mediterrane Unie tijdens de EU-top in Parijs roept Artsen Zonder Grenzen alle deelnemers op om dringend de opvangomstandigheden te verbeteren voor migranten die arriveren op de zuidelijke kusten van Europa.

Sinds 2000 verzorgt AZG medische noodhulp en medische screenings langs de zuidelijke grenzen van de Europese Unie, voor migranten die de Europese kust per boot bereiken. AZG maakt zich ernstige zorgen over de omstandigheden van deze migranten en doet daarom een beroep op de betrokken landen om erop toe te zien dat zij toegang krijgen tot medische screenings en medische noodhulp.
AZG verzoekt de lidstaten hun samenwerking met hun mediterrane partners niet te beperken tot grenscontroles, maar ook de opvangomstandigheden voor migranten te verbeteren, overeenkomstig de internationale wetten, en hen toegang tot asielprocedures en medische noodhulp te verschaffen.
Meer controles en bewaking weerhouden de mensen er niet van om Europa proberen te bereiken”, aldus Antonio Virgilio, landverantwoordelijke voor AZG in Italië. “Deze mensen vluchten voor oorlog, geweld, honger en extreme armoede. Hun enige kans is die gevaarlijke reis.  Dus nemen ze nu meer risico’s – ze reizen in kleinere en onveiligere bootjes, en dit voor meer dagen. In 2008 merkten onze medische teams in Lampedusa (Italië) dat de migranten meer medische bijstand nodig hadden dan voorheen. Velen komen in wanhopige staat aan, in shocktoestand, onderkoeld en met brandwonden als gevolg van de zware omstandigheden tijdens hun lange reis op zee.

De AZG-teams in Marokko merkten verder dat de toename van grenscontroles langs de kust van Marokko en Spanje van invloed is op de routes die de migranten nemen. Als gevolg van deze controles reizen de mensen steeds vaker per boot vanuit het zuiden van Mauritanië en Senegal naar de Canarische eilanden, waardoor hun reis langer en gevaarlijker wordt.

Te weinig bijstand voor vluchtelingen

Om aan de gezondheidsbehoeften van migranten te voldoen, runt AZG medische noodprogramma’s aan de kustgrenzen van verscheidene landen, waaronder Spanje (Tarifa, Ceuta en Mellilla, Canarische eilanden), Italië (Brindisi, Lampedusa), Marokko en Griekenland. Het feit dat een internationale medische hulporganisatie als AZG zelfs maar aanwezig moet zijn bij de toegangspoorten van Europa geeft goed aan hoe weinig passende medische bijstand momenteel aanwezig is voor deze migranten.
Op het eiland Lampedusa in Italië verstrekt AZG eerste medische screenings voor de mensen die per boot aankomen. Elk jaar komen gemiddeld 12.000 tot 15.000 mensen op dit eiland aan, en toch worden deze diensten niet door de regionale gezondheidsautoriteiten verstrekt.

Dit jaar zijn de AZG-teams in Lampedusa getuige van een toenemend aantal mensen dat op het eiland aankomt. Tussen januari en juni 2008 kwamen er 146 boten aan, vergeleken met 71 in de eerste helft van 2007. De AZG-teams in Lampedusa stelden tevens veranderingen vast in de bevolking die de boottochten maakt – er zijn nu meer vrouwen (+11%) en kinderen (+ 4,6%) en op het ogenblik is zo’n 30% van deze mensen afkomstig uit de Hoorn van Afrika, uit oorlogvoerende landen zoals Somalië.

Aantal migranten neemt sterk toe

Nog een aanzienlijke stijging van het aantal migranten vergeleken met eerdere jaren is te zien in  Griekenland. In het detentiecentrum op het eiland Lesbos bijvoorbeeld, werden in de eerste vijf maanden van 2008 meer dan tweemaal zoveel gevallen gemeld als het totale aantal migranten in heel 2004.
Net als in Italië zien de teams van AZG ook in het tijdelijke opvangcentrum bij de Griekse haven Patra bevolkingsverschuivingen bij de binnenkomende migranten – vroeger waren het voor het merendeel Koerden en nu bijna uitsluitend Afghanen.Migranten uit oorlogvoerende landen zouden als potentiële asielzoekers moeten worden beschouwd en bij aankomst passende informatie over asielprocedures moeten ontvangen. Alleen al vorig jaar ontving Griekenland meer dan 112.000 migranten zonder papieren. Maar van de in totaal 25.000 geregistreerde asielzoekers kregen er maar acht een vluchtelingenstatus.

AZG-projecten

In Italië verzorgen de AZG-teams eerste medische screenings (triage) en opvolging voor dringende medische doorverwijzingen in de haven van Lampedusa.

In Griekenland startte AZG onlangs haar werk in de detentiecentra voor migranten op het eiland Mytilini (Lesbos). Ook is AZG actief in het tijdelijke opvangcentrum voor migranten, om daar basisgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg te verstrekken en de leefomstandigheden te verbeteren.

In Marokko verstrekt AZG basisgezondheidszorg aan de subsaharische migranten in Oujda, Rabat en Casablanca, in mobiele klinieken en via doorverwijzing van de patiënten die in openbare ziekenhuizen moeten worden behandeld.