Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG over het VN-rapport over mensenrechtenschendingen in Congo 1993-2003


Op vrijdag 1 oktober 2010 publiceerde UNHCR een rapport over mensenrechtenschendingen in Congo. Artsen Zonder Grenzen wil graag haar positie verduidelijken tegenover dit rapport, dat verschillende malen verslagen van Artsen Zonder Grenzen citeert.

Artsen Zonder Grenzen heeft niet aan dit rapport meegewerkt. Onderzoekers hebben meer dan 1.500 documenten geraadpleegd, waaronder veertien verslagen van Artsen Zonder Grenzen, die in de jaren negentig door de organisatie gepubliceerd werden.
Die verslagen hekelden niet alleen het geweld tegen en de aanvallen op vluchtelingen en burgers in de regio, maar ook het criminele misbruik van humanitaire acties, meer bepaald tussen 1996 en 1998.
Humanitaire hulp werd immers misbruikt door gewapende fracties om burgers en vluchtelingen te lokaliseren, te groeperen en daarna af te slachten. Artsen Zonder Grenzen kon zulke wreedheden niet doodzwijgen, aangezien zwijgen hetzelfde zou zijn als medeplichtigheid.
De in het verslag beschreven gebeurtenissen verwijzen naar een van de meest tragische tijden in het Grote Merengebied. Alle medewerkers van Artsen Zonder Grenzen, die hun best hebben gedaan om de vluchtelingen en burgers in die harde tijden te helpen, zullen zich het lijden van die mensen steeds herinneren.
Artsen Zonder Grenzen klaagde toen niet alleen de situatie van de vluchtelingen in de regio publiekelijk en herhaaldelijk aan, maar hekelde ook de pogingen om haar teams en middelen te gebruiken om misdaden te plegen.
Het geweld in Oost-Congo is nooit gestopt, en hoewel de graad van geweld nu anders is, blijft de oorlog met onophoudelijk geweld tegen de bevolking duren. Elke dag antwoorden teams van Artsen Zonder Grenzen op de genegeerde medische gevolgen van het geweld. Artsen Zonder Grenzen zal aan de alarmbel blijven trekken over ernstige situaties.
Wat betreft de mogelijke aanbevelingen in het VN-rapport, en dan vooral de oproep om gerechtelijke procedures op te starten: in het algemeen en ook in dit geval geeft Artsen Zonder Grenzen geen commentaar op gerechtelijke procedures of kwesties.
Om haar essentiële medische werk op het terrein en de humanitaire acties te kunnen voortzetten, mag Artsen Zonder Grenzen zich niet mengen in onderzoek dat tot gerechtelijke procedures kan leiden. Om slachtoffers te kunnen helpen, praat Artsen Zonder Grenzen met alle bij het conflict betrokken partijen om ervoor te zorgen dat ze ons werk en de veiligheid van onze teams respecteren.
Daarom is het van levensbelang dat de acties van Artsen Zonder Grenzen niet betrokken worden bij politieke, gerechtelijke en andere procedures.