Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG opent opvangcentrum voor de straatkinderen van Moskou


AZG opende vorige donderdag een nieuw opvangcentrum in Moskou, waar pedagogische activiteiten en andere bezigheden voor straatkinderen worden georganiseerd. Het is in de eerste plaats de bedoeling om het potentieel van de kinderen te ontwikkelen, maar daarnaast biedt het centrum ook basisgezondheidsvoorlichting en psychosociale hulp.

In Moskou leven er meer dan 10.000 kinderen op straat, vaak in grote armoede. Een groot aantal onder hen is gevlucht voor barre levensomstandigheden of verwaarlozing, maar bevinden zich vandaag in een evenmin rooskleurige situatie. In de straten van de Russische hoofdstad is het risico op geweld en druggebruik erg hoog. Ze hebben vaak problemen met hun gezondheid. We denken hierbij o.a. aan verwondingen, neveneffecten van druggebruik, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en ongewenste zwangerschappen. Het gaat hoofdzakelijk om jongens, maar de meisjes nemen sterk in aantal toe.
“Deze tieners hebben een plaats nodig waar ze terecht kunnen”, verklaart Gabriella Muretto, projectcoördinator van AZG. “Ze komen uit alle hoeken van de voormalige Sovjet-Unie en zijn in de straten van Moskou terechtgekomen, waar ze met harde levensomstandigheden worden geconfronteerd en waar ze kwetsbaar zijn voor misbruik. Als we met hen een relatie kunnen opbouwen en hun fysiek en mentaal welzijn kunnen verbeteren, zullen deze kinderen een veel grotere kans hebben om hun huidige leven het hoofd te bieden en om een alternatief te vinden voor het straatleven.”
AZG wil een vertrouwensrelatie met de kinderen opbouwen via een netwerk van sociale werkers, om het alledaagse leven met hen te delen en om hen verbeterde sociale relaties te bieden als alternatief voor de relaties die ze binnen straatbendes hebben opgebouwd. De nauwe relatie met de straatwerkers van AZG biedt de kinderen eveneens een betere bescherming omdat ze een verbeterde toegang hebben tot rechtstreekse hulp wanneer ze geconfronteerd worden met bijvoorbeeld ziekte of geweld.
Parallel aan het werk op de straat, biedt het nieuwe opvangcentrum de kinderen een plaats waar ze terecht kunnen, waar pedagogische activiteiten en andere bezigheden georganiseerd worden, aangevuld met basisgezondheidsvoorlichting en psychosociale hulp. Als het kind erom vraagt, kan AZG bovendien de integratie op familiaal, institutioneel, onderwijs of sociale vlak vergemakkelijken.
Het team van 12 dokters, psychologen, pedagogen en sociale werkers van AZG zal samenwerken met het Moskous stadsprogramma “Djeti Ulitsi” en met andere organisaties die zich bezighouden met straatkinderen.
AZG heeft 11 jaar lang met daklozen gewerkt in Moskou en in St-Petersburg, waar de organisatie een diepgaande kennis heeft opgedaan van het huidige systeem inzake gezondheid, sociale hulp, wetten en besluitvorming. Toen het programma voor daklozen van AZG in 2003 aan Moskou City werd overgedragen, besliste AZG zich te richten op een andere specifieke groep, met zijn specifieke problemen, zijnde straatkinderen.