Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG in Peru


Artsen Zonder Grenzen (AZG) begint met een project tegen leishmaniasis in de provincie Satipo, in het oosten van Peru. De hele bevolking in het gebied moet toegang krijgen tot de behandeling, en zieke patiënten moeten tijdig ontdekt en verzorgd worden. AzG wil dit realiseren door de gemeenschap en de ziekenverzorgers voor de ziekte te sensibiliseren.

Leishmaniasis is na moeraskoorts de tweede belangrijkste endemische ziekte in Peru en vormt een probleem voor de volksgezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid probeert de ziekte te bestrijden. Maar in de geïsoleerde provincie Satipo heeft het ministerie het moeilijk om aan de behoeften van de bevolking te beantwoorden. Om die reden wil AzG daar met het project beginnen.
De organisatie schat dat ze in de komende maanden meer dan 200 zieke personen zal kunnen identificeren en verzorgen. Om de ziekte tijdig vast te stellen en te behandelen, is het absoluut noodzakelijk de mensen in hun woonplaats te bezoeken.
Op dit ogenblik kunnen leishmaniasis-patiënten zich enkel tot een gezondheidscentrum of een ziekenhuis wenden voor verzorging. De behandeling door de gezondheidsdiensten is in principe gratis. In principe, want patiënten moeten eerst betalen om hun dossier te openen. Vervolgens wordt gecontroleerd of ze de ziekte hebben. Ook daarvoor moeten ze betalen. Als de gezondheidsdiensten hen uiteindelijk toelaten tot de behandeling, moeten ze de naalden of spuiten zelf betalen. De behandeling is bovendien niet altijd beschikbaar.
In feite is na de behandeling - die twintig dagen duurt - ook een strenge geneeskundige opvolging noodzakelijk om echte resultaten te bereiken. Maar deze nazorg wordt meestal verwaarloosd.
Vele redenen die tot gevolg hebben dat het belangrijkste deel van de bevolking niet in staat is om zich degelijk te laten verzorgen, en waardoor leishmaniasis een groot probleem blijft.