Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG helpt Mozambique bij bestrijding cholera-epidemie


Sinds meer dan een maand woedt er in Maputo, de hoofdstad van Mozambique, een cholera-epidemie. Het aantal gevallen neemt voortdurend toe. Zo werden er op 30 januari in het behandelingscentrum dat de gezondheidsautoriteiten hebben opgericht, meer dan 700 patiënten verzorgd. Momenteel richt AZG op hun verzoek extra behandelingsruimten in en helpt ze bij de preventie.

Sinds half december blijft het aantal choleragevallen stijgen in Maputo. Vandaag neemt het alarmerende proporties aan; zo worden sinds 25 januari dagelijks meer dan 200 nieuwe patiënten opgenomen in het cholerabehandelingscentrum dat de autoriteiten hebben ingericht in een tent. Momenteel slagen de autoriteiten erin het sterftecijfer onder de 1% te houden. Het behandelingscentrum is echter uitgerust voor slechts 150 patiënten, terwijl er vier keer meer worden verzorgd. Daarom heeft de overheid aan AZG gevraagd om bijkomende infrastructuur te leveren en hun sensibiliseringsacties in de zwaarst getroffen wijken te ondersteunen, om de bewoners ertoe aan te zetten de nodige hygiënemaatregelen te treffen.
Tot dusver heeft AZG 14 tenten geïnstalleerd waar nog eens 140 patiënten in goede omstandigheden kunnen worden behandeld. Daarnaast houdt ze zich bezig met de waterbevoorrading en met de bouw van latrines voor de tenten. AZG werkt ook mee aan de informatieactiviteiten in de zwaarst getroffen wijken, zorgt voor het chloreren van de putten en heeft in sommige wijken waar de bevoorrading tekortschiet, reservoirs geplaatst. AZG is zo nodig bereid haar interventie uit te breiden. Er zijn ook choleragevallen gemeld in andere provincies van het land.
Cholera-epidemieën komen frequent voor in Mozambique, net als in de rest van Afrika. Ze leiden tot hoge kosten en verstoren de werking van de gezondheidsdiensten ernstig. Vandaar dat er dringend nieuwe preventiestrategieën moeten worden ontwikkeld. Met dit doel voert AZG/Epicentre momenteel samen met het Mozambikaanse ministerie van Volksgezondheid, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het International Vaccines Institute van Seoel een campagne om een choleravaccin te testen in één van de risicowijken van Beira, de tweede stad van Mozambique. Als de campagne afdoende resultaten oplevert (concreet: als de bevolking het vaccin aanvaardt en het aantal gevallen daalt), zou deze strategie ook gehanteerd kunnen worden in andere risicogebieden. Toch moet de prijs van het vaccin eerst verlaagd worden. Beira kent momenteel eveneens een choleraopstoot, wat de vaccinatiecampagne nog zinvoller maakt.
In haar programma’s op langere termijn in Mozambique biedt AZG volledige medische zorg aan HIV/aids-patiënten in de provincies Maputo Hoofdstad, Niassa en Tete. De organisatie werkt daarbij nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid en is ook bereid om snel te reageren op medische noodsituaties zoals deze cholera-epidemie.