Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG beëindigt project voor straatkinderen in Manila na tien jaar


Het AZG-project voor straatkinderen in de Filippijnse hoofdstad Manila wordt in december beëindigd. Het in 1992 gelanceerde programma bood aanvankelijk vooral medische bijstand en werd in 2000 uitgebreid met sociaal-juridische en psychosociale begeleiding.

"Manila telt ongeveer 100.000 straatkinderen", aldus AZG-missiehoofd Joëlle Goire. "We hebben in die tijd zowel medische, psychologische, sociale en juridische diensten als gezondheidseducatie aangeboden. We hebben ons programma ook uitgebreid tot gevangeniskinderen. En onze teams hebben samengewerkt met gezondheidswerkers, politiemensen en gevangenisbewaarders, om de algemene behandeling en de leefomstandigheden van de kinderen te verbeteren."
Hoewel niet alle problemen zijn opgelost, heeft het tienjarenprogramma goede medische en juridische resultaten opgeleverd.
"De straatkinderen hebben nu toegang tot goede gezondheidszorg, en hun zaak wordt aanzienlijk beter bepleit voor de rechtbank", vervolgt Joëlle Goire. "In Manila werken er meer dan 200 ngo's voor daklozen, en sommige daarvan kunnen de problemen van straatkinderen veel beter aanpakken in die domeinen waarin we geen specifieke ervaring hebben."
In september voerde AZG een evaluatie uit en stelde ze vast dat er geen grote medische behoeften meer waren en AZG dus haar werk niet hoefde voort te zetten.
"Volgend jaar sturen we voor drie tot vier maanden een verkenningsmissie naar de Filippijnen, om na te gaan of de archipel kampt met andere medische problemen die AZG moet aanpakken. Het programma voor straatkinderen wordt echter beëindigd in de loop van december", besluit Joëlle Goire.