Sociale media

  • NL
Open the menu

Artsen Zonder Grenzen bereidt hulpoperatie in Zuidoost Azië voor na hevige aardbeving.


Na de hevige aardbeving die Zuidoost Azië trof, bereidt AZG een noodinterventie voor in verschillende van de getroffen landen. Momenteel is reeds een team van 10 personen in de regio gemobiliseerd om de noden te evalueren in Indië, Maleisië en Indonesië.

Artsen Zonder Grenzen heeft vandaag haar steun aangeboden aan de Indonesische autoriteiten om de bevolking ter hulp te komen in het noorden van het eiland Sumatra, de regio die het dichtst bij het epicentrum van de aardbeving ligt. Twee personen zijn momenteel on stand-by om er te noden te evalueren. Een team van vier personen kan binnen de vierentwintig uur het verkenningsteam versterken.
Een cargo vliegtuig met 32 ton medisch en sanitair materiaal van Artsen Zonder Grenzen zal zo snel mogelijk naar de regio vertrekken.
Deze eerste zending hulpgoederen zijn bestemd voor het opstarten van noodinterventies ten behoeve van zo’n 30 à 40.000 personen getroffen door de aardbeving in het noorden van het eiland Sumatra.
Artsen Zonder Grenzen doet voor deze interventie een oproep om steun via haar rekeningnummer 000-0000060-60 of via haar
online-giften.