Sociale media

  • NL
Open the menu

Aids: Onderbreking bevoorrading en financiering van hiv-medicijnen


Onderbrekingen in de bevoorrading en de financiering van antiretrovirale geneesmiddelen (aidsremmers) in minstens zes Afrikaanse landen bedreigen de levens van hiv-patiënten. Donoren, nationale regeringen en hun partners moeten dringend actie ondernemen, zegt Artsen Zonder Grenzen, één dag vóór de start van de vijfde Internationale Aids Society Conference in Kaapstad.

Gevolgen van onderbrekingen in financiering en bevoorrading kunnen rampzalig zijn. Als de behandeling van nieuwe patiënten opgeschort of uitgesteld moet worden, zijn vele mensen in levensgevaar. Patiënten die al onder behandeling zijn, kunnen door de onderbreking of verlaging van de dosering meer resistentie ontwikkelen, of hun behandeling kan eenvoudigweg mislukken. De laatste maanden hebben de onderbrekingen al rechtstreekse gevolgen gehad op de hiv-projecten van Artsen Zonder Grenzen.

In Zuid-Afrika werd in het overheidsbudget voor gezondheid gesnoeid door de financiële crisis. Alternatieve financiering vinden lijkt moeilijk. “Klinieken nemen geen patiënten meer op omdat er gewoon geen aidsremmers meer voorhanden zijn,” zegt Eric Goemaere van Artsen Zonder Grenzen in Zuid-Afrika. “De wachtlijsten worden met de dag langer. Zo riskeren patiënten te sterven voordat ze behandeld kunnen worden. Het is ongelooflijk dat een relatief goed functionerend programma in een paar weken volledig wordt lam gelegd. Artsen Zonder Grenzen zal de gaten niet kunnen opvullen. En als we kijken naar de internationale engagementen en verklaringen, is het eigenlijk niet aan ons om dat te doen.”

In Malawi hebben vertragingen in de financiering van het Global Fund for Aids, Tubercolisis and Malaria al zorgwekkende tekorten in de voorraad aidsremmers veroorzaakt. In verschillende gezondheidsfaciliteiten zijn de voorraden beangstigend klein geworden. Om meer tekorten te voorkomen, herverdeelt het Ministerie van Volksgezondheid, samen met Artsen Zonder Grenzen en andere ngo’s, momenteel de beschikbare voorraden over verschillende districten. Artsen Zonder Grenzen zag zich genoodzaakt extra voorraden in te slaan, om over voldoende medicijnen te beschikken voor de patiënten in haar projecten. Voorlopig kan Artsen Zonder Grenzen nog nieuwe patiënten beginnen behandelen, maar het risico dat dat zal vertragen is zeer reëel.

Ook teams van Artsen Zonder Grenzen in Oeganda, Congo, Zimbabwe en Guinee worden geconfronteerd met uitgeputte voorraden en onderbrekingen in de bevoorrading.

De onderbrekingen zijn het resultaat van een tekort aan binnenlandse financiering en het uitblijven van beloofde hulp door donorregeringen. Grote internationale financieringsinstellingen, zoals het Global Fund for Aids, Tuberculosis and Malaria en PEPFAR krijgen te maken met besparingen of onzekerheid of hun fondsen wel vernieuwd zullen worden. Problemen bij het beheer en de voorziening van voorraden dragen bij aan het probleem, net zoals vertraging in de financiering de bevoorradingsketen in gevaar brengt.

“Artsen Zonder Grenzen maakt zich ernstig zorgen dat regeringen, hun partners en de internationale donoren zo weinig efficiënte actie ondernemen om de verdere financiering en bevoorrading van aidsremmers en andere medische producten te verzekeren,” zegt Meinie Nicolai, directeur operaties bij Artsen Zonder Grenzen. “Zij spelen met vuur. Geen aidsremmers betekent geen behandeling van hiv/aids. Regeringen en donoren moeten snel en efficiënt reageren op de problemen van de financiering en bevoorrading.”