Sociale media

  • NL
Open the menu

Aids-behandeling van start in sloppenwijken Lima


Artsen zonder Grenzen (AZG) heeft een project voor de behandeling van HIV/aids opgestart in Villa El Salvador, een arme buitenwijk ten zuiden van Lima met 350.000 inwoners. Het project zal een integrale verzorging bieden aan 300 personen en wil een alternatief model bieden om aids te bestrijden in Peru. Hoewel er relatief weinig HIV-besmettingen in het land zijn – 0,3 percent volgens de officiële cijfers – is er een grote concentratie van besmettingen in de hoofdstad.

Cedric Martin, AZG-landverantwoordelijke: “Alles wijst erop dat de situatie explosief is. Aids zal de volgende tien jaar hoogst waarschijnlijk een groot probleem gaan vormen. Door het opstellen van een model voor een vereenvoudigde en gedecentraliseerde behandeling, kunnen we gratis toegang tot de behandeling voor de arme bevolking verzekeren en eveneens de werklast voor de gezondheidsautoriteiten verlichten.”
Het project ging afgelopen maandag van start met een eenvoudige ceremonie. De mensen waren samengekomen in de wachtruimte, een tent in de hoek van een L-vormige container die dienst doet als AZG-kliniek in het complex van het Centro Materno Infantil San José. Ze luisterden er naar toespraken van de voorzitter van het gezondheidsdistrict en van de AZG-landverantwoordelijke. Bovendien ontvingen vijftien patiënten hun eerste antiretrovirale medicijnen.
Naast het aanbieden van een integrale behandeling, die ook de behandeling van opportunistische ziektes inhoudt, ontwikkelt AZG ook een aantal aanvullende activiteiten. De patiënten die om wat voor redenen niet naar de kliniek kunnen komen, kunnen bijvoorbeeld voor thuiszorg kiezen. Technische bijstand zoals laboratoriumonderzoek en afvalbeheer, garandeert het vlotte verloop van de behandeling. Verder krijgen de patiënten niet alleen medische hulp, maar ook sociale en psychologische ondersteuning. Ze kunnen zich dicht bij huis gratis en snel laten testen. Daarnaast ontwikkelt AZG een aantal hulpmiddelen om de patiënten en hun verzorgers de juiste informatie te geven met betrekking tot een succesvolle aids-behandeling. Dit is geen makkelijke opdracht, gezien de hoge graad van ongeletterdheid in Villa El Salvador.
Er gingen maanden van voorbereiding en onderhandelingen vooraf aan de opening van afgelopen maandag. “Het was een erg emotionele gebeurtenis”, zegt AZG-dokter John MacRae. “Jarenlang zagen we onze patiënten sterven. Van de groep van 2 jaar geleden blijft bijna niemand meer over. Nu kunnen we hen – eindelijk - hoop geven dat ze in relatief goede gezondheid verder kunnen leven.”
Tijdens de onderhandelingen met het Nationale Aids-programma bracht AZG de expertise in, die de organisatie in het gevecht tegen de ziekte in andere delen van de wereld vergaarde. De onderhandelingen resulteerden in de gelegenheid om een integraal aids-project op te starten, dat verschilt van de gecentraliseerde nationale “DOTS”-protocollen (directly observed treatments – korte behandelingskuur onder direct toezicht). Cedric Martin verklaart: “AZG zal gebruik maken van vereenvoudigde medicijnenkuren, zodat de patiënten de behandeling makkelijker kunnen volgen en ze zal opportunistische infecties gratis verzorgen. We zullen ook eenvoudigere en goedkopere testmethodes en analyses introduceren. Dankzij onze gedecentraliseerde aanpak zullen we de patiënten zowel medisch als sociaal beter kunnen opvolgen en kunnen we hen die in gebreke blijven, beter opsporen. We blijven natuurlijk ook verder strijden om de prijs van medicijnen voor de behandeling van HIV te verlagen en om goedkope medicatie beschikbaar te maken in Peru.”
AZG zal in het Centro Materno Infantil San José nauw samenwerken met een multidisciplinair team van het ministerie van Volksgezondheid. De ervaringen die worden opgedaan in het nieuwe project zullen erg nuttig zijn voor het Centrum.
De start van dit nieuwe AZG-project valt samen met de lancering van het Nationale Programma voor de behandeling van aids. De armste patiënten hebben het echter nog steeds moeilijk om toegang tot de behandeling te krijgen. Hoewel het AZG-project slechts op kleine schaal wordt georganiseerd, zal de draagwijdte waarschijnlijk enorm zijn.