Sociale media

  • NL
Open the menu

Acuut gebrek aan hulp in de Somali regio


De voornamelijk nomadische bevolking van de Ethiopische Somali regio zit klem in de strijd tussen rebellengroeperingen en regeringstroepen. De mensen raken ze steeds meer geïsoleerd en afgesneden van basisvoorzieningen en humanitaire hulp.

Door de onveiligheid en beperkingen rond het aanvoeren van goederen naar de regio zijn voedsel en andere basisbehoeften steeds moeilijker verkrijgbaar. Daarnaast kan de nomadische bevolking in bepaalde gebieden vanwege de oorlog niet op zoek naar water en voedsel voor haar vee.
In onze voedselprogramma’s in Wardher en Degahbur signaleerden we de afgelopen maanden een grote toename van het aantal ernstig ondervoede kinderen. In de periode tot december ging het daarbij om duizend kinderen. Artsen zonder Grenzen verzorgt in de twee plaatsen poliklinische behandelingen, ziekenhuisopnames en behandeling van tuberculose.
Door het gebrek aan humanitaire hulp in de regio zijn duizenden mensen overgeleverd aan de gevolgen van toenemende ondervoeding en ziekte. De beperkte bewegingsvrijheid zorgt ervoor dat ook Artsen zonder Grenzen sommige gebieden nauwelijks kan bereiken.