Sociale media

  • NL
Open the menu

49 gewonden geëvacueerd uit Kamp Kalma


AZG evacueerde 49 patiënten met kogelwonden uit Kamp Kalma naar het ziekenhuis van Nyala in Darfur.

Kamp Kalma is met meer dan 90.000 bewoners een van de grootste ontheemdenkampen in Darfur. In de AZG-gezondheidspost in het kamp werden gisteren minstens 65 patiënten opgenomen na een ochtendlijke schietpartij. Meer dan de helft daarvan zijn vrouwen en kinderen. AZG slaagde erin een veilige doorgang te creëren om de 49 zwaarst gewonden naar het ziekenhuis van de nabijgelegen stad Nyala te brengen voor dringende zorg. Een patiënt overleed 's nachts in het ziekenhuis.
AZG-teams zullen vandaag proberen terug te keren naar het kamp om medische zorg te verstrekken aan de gewonden en aan de gewone patiënten. Dit incident betekent een extra last voor de bevolking van het kamp, die onlangs nog had af te rekenen met een overstroming waarbij zo'n 6000 onderkomens werden vernield.

AZG in Kamp Kalma

AZG werkt sinds mei 2004 in Kamp Kalma en heeft er een poliklinische afdeling waar maandelijks gemiddeld 4500 consultaties plaatsvinden. AZG focust zich ook op moeder- en kindzorg en beheert een vrouwengezondheidscentrum met dagelijks tot 200 consultaties. Het centrum biedt pre- en postnatale zorg, hulp bij de bevalling voor risicovolle zwangerschappen en doorverwijzingen bij verloskundige spoedgevallen.
Er wordt ook medische zorg en psychologische opvang geboden aan overlevenden van seksueel geweld. Een mentaal gezondheidsprogramma pakt de intense psychosociale stress en het trauma aan van de bevolking, die het gevolg zijn van vreselijke levensomstandigheden en het psychologisch trauma dat rechtstreeks voortvloeit uit het conflict. Het AZG-team biedt indien nodig ook dringende hulp aan mensen die pas zijn aangekomen.