Sociale media

Open the menu

Anesthesist

Uiterste sollicitatiedatum

Als anesthesist ben je verantwoordelijk voor de goede werking van de anesthesie bij spoedgevallen, in de verbandzaal, de operatiekamer, de hospitalisatieafdeling, de afdelingen intensieve zorgen en materniteit, en in poliklinieken. 

Je biedt de beste anesthetische zorg vóór, tijdens en na de operatie, waardoor patiënten uitstekende ondersteuning krijgen bij hun chirurgische ingreep. Mogelijk ben je ook verantwoordelijk voor reanimatie bij andere ziekenhuisdiensten: spoedafdeling, hospitalisatieafdeling waaronder ook de materniteit, afdeling intensieve zorgen. In bepaalde situaties kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor Spoedeisende Geneeskunde en/of Intensieve Zorgen.

Je superviseert en coördineert de anesthesie in zijn geheel en voorziet opleidingen voor de lokale medewerkers over alles wat met anesthesie te maken heeft. Je staat ook in voor de aanwerving en beoordeling van lokale medewerkers indien dat nodig zou zijn.

Je implementeert en onderhoudt kwaliteitsinstrumenten in de anesthesie: gebruik van de standaardrichtlijnen en -protocollen van AZG, gebruik van standaardbestanden en -registers, en gebruik van het systeem van AZG voor het verzamelen van gegevens.

Je bent verantwoordelijk voor de rapportering: verzameling en analyse van medische gegevens, maandelijkse rapporten voor de medisch verantwoordelijke van het project en tot slot het indienen van een rapport aan het einde van de missie.

Lees "Werken voor AZG: méér dan een beroep!" voor chirurgische teams.

Vereisten

  • Diploma en geldige licentie in de anesthesie
  • Ervaring in pediatrische en obstetrische anesthesie en anesthesie bij trauma
  • Uitgebreide ervaring in dissociatie en spinale anesthesie
  • Ervaring in lokale anesthesie is een troef
  • Geval per geval en afhankelijk van de operationele noden, komen ook gediplomeerde dokters die een opleiding in anesthesie volgen in aanmerking.

duur van een missie

  • 6 weken - 6 maanden

  • Kortere missies (4 weken) zijn mogelijk afhankelijk van de operationele noden en geval per geval