Sociale media

Open the menu

FAQ werken bij Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen krijgt regelmatig vragen over werkaanbiedingen in Brussel en in het buitenland. We hebben een groot aantal hier verzameld. Gelieve eerst deze antwoorden te lezen en de jobpagina over werken in het buitenland te bekijken vooraleer je ons contacteert.

Aanwervingsprocedure
Gezochte profielen
Vrijwilligerswerk en stages bij AZG
Het leven op het terrein
Carrièremogelijkheden

aanwervingsprocedure

Ik woon niet in België. Kan ik solliciteren via de Belgische website?

De verschillende AZG-kantoren wereldwijd staan gezamenlijk in voor de aanwerving. Ontdek hier waar je kan solliciteren naargelang je woonplaats. Heb je al voor AZG gewerkt? Dan kan je rechtstreeks bij je operationele centrum solliciteren.

Moet ik vloeiend Frans en Engels kunnen praten?

Wie voor AZG België wil werken, moet vloeiend Frans of Engels praten en voor de andere taal minstens taalniveau B1 behalen (volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen). Dat zorgt voor een grotere inzetbaarheid in uiteenlopende projecten, wat onze operationele flexibiliteit ten goede komt. Zo kunnen we beter inspelen op de behoeften in noodsituaties en kunnen we je meer doorgroeimogelijkheden bieden bij AZG. Kennis van het Arabisch en Spaans is een meerwaarde.

Organiseert AZG evenementen waar ik terechtkan voor meer informatie en een gesprek met HR- en terreinmedewerkers?

Ja, we organiseren een aantal infosessies per jaar voor aanwervingen, zowel in Brussel als online. Je kunt je hier inschrijven.

Hoeveel tijd neemt de aanwervingsprocedure in beslag?

Na kandidaatstelling neemt de aanwervingsprocedure gemiddeld 1 tot 3 maanden in beslag, al naargelang de operationele behoeften en de beschikbaarheid van de kandidaat.

Hoelang na mijn aanwerving en opname in de ‘pool’ moet ik wachten op mijn eerste missie?

Dat hangt van uiteenlopende factoren af, zoals de beschikbaarheid van de kandidaat, de behoeften op het terrein, de aard van de missie enz. Voor dringend in te vullen profielen kan dat binnen de week al, in andere gevallen kan het enkele maanden duren.

Zijn er leeftijdsbeperkingen voor internationale missies met AZG?

We leggen geen maximumleeftijd op voor deelname aan AZG-projecten, maar je moet wel aan andere criteria voldoen. Het belangrijkste is dat je gezond bent en 2 jaar professionele ervaring hebt opgedaan. Let wel: in sommige landen waar we actief zijn, gelden leeftijdsgrenzen voor werkvergunningen.

Wat is een diploma tropische geneeskunde en waar kan ik het behalen?

Een diploma tropische geneeskunde is een groot pluspunt voor wie voor Artsen Zonder Grenzen als arts, vroed- of verpleegkundige aan de slag wil, alsook een jaar of meer relevante klinische ervaring in een tropische context. Het diploma kan aan verschillende erkende instellingen worden behaald.

Welke cursussen kunnen de kans op selectie vergroten voor kandidaten?

We bevelen geen specifieke cursussen aan. Raadpleeg de verschillende profielen en de algemene en specifieke criteria die vereist zijn per profiel. We vragen wel altijd 2 jaar relevante beroepservaring, omdat we een hoog expertiseniveau en veel autonomie verwachten van onze internationale medewerkers, die bovendien verantwoordelijkheden zoals teammanagement krijgen. Beroepservaring in het buitenland bij een ngo is een troef. 

Wat zijn de aanwervingscriteria voor AZG?

 • Je onderschrijft de waarden in het handvest van AZG;
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante beroepservaring;
 • Je bent minstens 6 maanden beschikbaar en gaat een morele verbintenis aan van 2 jaar (met uitzondering van chirurgen, anesthesisten, gynaecologen en psychiaters, die voor kortere missies worden aangeworven);
 • Je bent bereid om op missie te vertrekken zonder je partner en/of gezin;
 • Je bent bereid in een onstabiele omgeving of conflictgebieden aan de slag te gaan;
 • Je beschikt over een goede taalvaardigheid in het Frans en Engels;
 • Je verkeert in goede gezondheid.

gezochte profielen

Naar welke vakgebieden gaat de interesse van AZG vooral uit als het gaat om medische en paramedische profielen?

Artsen Zonder Grenzen is momenteel voornamelijk op zoek naar experts in:

 • Malaria, chronische infecties (tuberculose, hiv/aids, hepatitis C);
 • Infectieziekten;
 • Niet-overdraagbare ziekten;
 • De preventie en controle van infecties / de aanpak van uitbraken;
 • Spoedgeneeskunde;
 • Pediatrie;
 • Obstetrie/gynaecologie/kraamzorg;
 • Orthopedische chirurgie;
 • Anesthesiologie;
 • Mentale gezondheid (psychologie/psychiatrie);

Een diploma, opleiding of expertise in deze vakgebieden wordt sterk gewaardeerd. Deze behoeften zijn te allen tijde veranderlijk.

AZG vraagt minstens twee jaar beroepservaring. Mag ik de specialisatiejaren voor mijn medisch profiel daarbij rekenen?

Houd er rekening mee dat de verschillende soorten diploma's worden nagetrokken bij kandidaatstelling. Voor artsen gespecialiseerd in algemene of huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde, infectieziekten, pediatrie en spoedgeneeskunde kunnen de specialisatiejaren erkend worden als beroepservaring.

Ook voor gynaecologen en anesthesisten kunnen de specialisatiejaren erkend worden als beroepservaring, aangezien de opleiding minstens twee jaar duurt. Personen met deze profielen kunnen dus meteen na hun studie op missie vertrekken. Voor (orthopedisch) chirurgen en algemeen chirurgen is nog 2 jaar klinische ervaring na de specialisatiejaren vereist.

Voor psychiaters worden residenties aanvaard na minstens 6 bevestigde semesters van residentie in de psychiatrie.

Voor andere profielen worden stages en vrijwilligerswerk niet als relevante beroepservaring beschouwd.

Ik heb geen (para)medisch profiel. Kan ik toch voor Artsen Zonder Grenzen werken?

Jazeker! Meer dan 40 % van onze medewerkers heeft geen medisch profiel. Je vindt de profielen hier. We zijn op zoek naar financieel en hr-specialisten, logistiek medewerkers en specialisten in de bevoorradingsketen, bouwexperts, biomedisch & electromechanisch ingenieurs en watsan-specialisten.

We hebben jaarlijks enkele posten voor communicatieverantwoordelijken en verantwoordelijken voor humanitaire aangelegenheden (advocacy). Van tijd tot tijd schrijven we vacatures uit voor coördinatieprofielen of landverantwoordelijken.

Werft AZG tandartsen en fysiotherapeuten aan?

Wij werven deze profielen niet aan.

Werft Artsen Zonder Grenzen A2-verpleegkundigen aan?

De aanwervingscriteria voor verpleegkundigen worden toegelicht in het profiel. We aanvaarden enkel kandidaturen van A1-verpleegkundigen. People management en specialisatie in pediatrie, neonatalogie of infectiepreventie en -controle (IPC) zijn een troef.

Werft AZG landverantwoordelijken of andere coördinatieprofielen aan?

Doorgaans is ervaring bij AZG vereist om door te groeien naar dergelijke functies, hoewel ook ervaring bij andere ngo's in gelijkaardige omstandigheden in rekening kan worden gebracht. De coördinatieprofielen vind je hier.

Vrijwilligerswerk en stages

Kan ik als vrijwilliger voor AZG aan de slag op het terrein?

Nee. Uit administratieve en juridische overwegingen heeft AZG geen posten voor vrijwilligers of stagiairs in haar projecten.

Kan ik als vrijwilliger aan de slag in het AZG-kantoor in Brussel?

Jazeker. We verwelkomen een aantal vrijwilligers en stagiairs in ons kantoor in Brussel. Raadpleeg de vrijwilligers- en stagepagina voor meer informatie. Ook bij ons humanitair bevoorradings- en aankoopagentschap MSF Supply zijn stages mogelijk.

Het leven op het terrein

Kunnen koppels solliciteren naar een post in hetzelfde project?

Kandidaten worden geselecteerd naargelang de specifieke vacatures wereldwijd en op basis van hun vaardigheden en de operationele behoeften. Het is niet mogelijk om je partner mee te nemen op je eerste missie(s). Voor meer ervaren AZG-collega's kan dat wel overwogen worden.

Mag mijn partner en/of gezin mee op missie?

De leefomstandigheden op het terrein (veiligheid, huisvesting enz.) maken het vaak moeilijk voor terreinmedewerkers om op missie te vertrekken met kinderen of partners die niet aan de missie deelnemen. Op de meeste locaties kunnen vrienden of familieleden zelfs niet op bezoek komen. Voor sommige coördinatieprofielen is dat in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk.

Hoe lang duurt een missie?

Een eerste missie duurt zes tot twaalf maanden, ongeacht het beroep. Enkel anesthesisten, gynaecologen en chirurgen worden op projecten vanaf 6 weken geplaatst. Psychiaters vragen we om voor minstens 3 maanden op missie te gaan.

Welke werkuren worden er gepresteerd op het terrein?

De werkuren verschillen sterk van project tot project. Doorgaans krijgen medewerkers één dag per week vrijaf. De werkdruk kan erg hoog liggen en soms zijn lange werkdagen een vereiste. Doorgaans wordt er wel tijd voorzien om te rusten en te ontspannen.

Hoe staat AZG in voor de veiligheid op het terrein?

Artsen Zonder Grenzen hanteert uitgebreide risicobeheerprocedures en veiligheidsrichtlijnen voor elk project. Terreinmedewerkers worden voor hun vertrek gebrieft over de veiligheidssituatie in het land. Bij aankomst op de projectsite krijgen ze specifieke veiligheidsbriefings en -richtlijnen. Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, en deze individuele en teamgerichte veiligheidsvoorschriften moeten absoluut nageleefd worden.

Worden internationale terreinmedewerkers betaald?

Ja. Internationale terreinmedewerkers ontvangen een vergoeding/startersloon voor hun eerste jaar op het terrein. Momenteel bedraagt dat € 1.611,19 bruto per maand voor wie in België woont. Na één jaar terreinervaring wordt een loonschaal voor expats gevolgd. Het loon is vanaf dan afhankelijk van de verantwoordelijkheid die de positie op het terrein vereist, de expertise en voorgaande ervaring.

Alle expats (ook in hun eerste jaar) ontvangen:

 • Een overeenkomst van bepaalde duur;
 • Een maandloon;
 • Een ziekteverzekering;
 • De terugbetaling van alle missiegerelateerde kosten (vervoer, verblijf);
 • Een dagvergoeding tijdens de missie;
 • Een pensioenbijdrage;
 • De mogelijkheid om te werken en snel verantwoordelijkheden op zich te nemen in humanitaire situaties en uiteenlopende (medische) programma's;
 • Individuele carrièremogelijkheden met toegang tot diverse opleidingsniveaus tijdens verschillende missies, om binnen de organisatie te kunnen doorgroeien.

Vergoedt Artsen Zonder Grenzen onkosten?

Artsen Zonder Grenzen vergoedt de volgende onkosten:

 • De heen- en terugvlucht in economy class op de kortste en meest kostenefficiënte route tussen de woonplaats en het project. Een tussenstop voor briefing en debriefing in Europa is mogelijk;
 • Accommodatie op de missie;
 • Terugbetaling van de kosten voor het vereiste visum (doorgaans rechtstreeks betaald door Artsen Zonder Grenzen bij regeling van het visum);
 • Vaccinaties;
 • Dagvergoeding, berekend op basis van de verblijfskosten in het land van bestemming;
 • Alle opleidingskosten indien je een voorbereidende opleiding moet volgen en andere opleidingen tijdens je carrière bij Artsen Zonder Grenzen;
 • Ziekteverzekering, inclusief medische evacuatie en repatriëring tijdens de missie en tot drie maanden na je terugkeer.

Artsen Zonder Grenzen dekt geen kosten voor:

 • Paspoorten;
 • Reizen voor vakantie tijdens je missie.

Krijg ik vakantieverlof op missie?

Wie voor 6 maanden of langer op missie vertrekt, krijgt 1 week betaald verlof per 3 maanden.

Gaat er een medische screening vooraf aan een missie op het terrein?

Je zal gevraagd worden om een medische controle te laten uitvoeren door je huisarts vóór je op missie vertrekt. Alle medische informatie wordt vertrouwelijk verwerkt en wordt nooit zonder jouw toestemming gedeeld. Indien je een specifieke aandoening hebt, wordt in overleg met onze Staff Health Unit bekeken of je op het terrein aan de slag kan.

Kan ik rekenen op een ziekteverzekering tijdens mijn missie op het terrein?

Artsen Zonder Grenzen regelt en staat in voor je ziekteverzekering tijdens je missie en tot 3 maanden na afloop van je arbeidsovereenkomst (uitsluitend ambulante zorg en hospitalisatie, geen invaliditeit/ziekteverlof).

Evacuatie en repatriëring in geval van een medische urgentie zijn eveneens gedekt (tot de laatste dag van je arbeidsovereenkomst).

Hoe gaat het eraan toe op het terrein?

Carrièremogelijkheden

Welke carrièremogelijkheden hebben terreinmedewerkers van AZG?

Artsen Zonder Grenzen biedt terreinmedewerkers heel wat mogelijkheden om een carrière uit te bouwen binnen de organisatie. Er zijn immers tal van functies binnen coördinatieteams op project- of landniveau.

Wat als ik wel een ‘carrière’ wil uitbouwen, maar vooral terreinwerk wil blijven doen?

We zijn vooral op zoek naar collega's die binnen onze organisatie willen doorgroeien. Toch kiezen sommige ervoor om tijdens hun carrière geregeld terreinmissies te aanvaarden. Zo combineren ze een carrière in eigen land met werk op het terrein. Ze delen daarvoor hun beschikbaarheden naargelang hun persoonlijke of professionele plannen. Lees het verhaal van gynaecologe Karthika, die haar eigen praktijk heeft, maar jaarlijks voor AZG op het terrein aan de slag gaat.