Sociale media

  • NL
Open the menu

Toespraak van AZG over ebola voor de Algemene Vergadering van de VN

© Bruno De Cock/AZGExcellenties, dames en heren,

Gulle beloftes van hulp, en nooit gezien VN-resoluties zijn erg welkom. Maar ze zullen weinig betekenen als ze niet in onmiddellijke actie vertaald worden. Dit is de realiteit vandaag: de beloofde opvoering van de hulp is er niet gekomen. De zieken zijn wanhopig, hun familie en verzorgers zijn woedend, hulpverleners zijn uitgeput. Zorg van voldoende kwaliteit blijven geven is een extreme uitdaging.

Angst en paniek hebben hun intreden gedaan, nu de infectiecijfers elke drie weken verdubbelen. Steeds meer mensen sterven aan andere ziektes, zoals malaria, omdat de gezondheidszorg is ingestort. Zonder jullie zullen we steeds verder achterop hinken. Vandaag is ebola aan de winnende hand.

Ons ziekenhuis met 150 bedden in Monrovia gaat elke ochtend maar dertig minuten open. Slechts een paar nieuwe patiënten worden opgenomen – om het bed te vullen van wie die nacht gestorven is. Zieken worden weggestuurd. Ze gaan weer naar huis en verspreiden het virus onder hun familie en buren.

De VN mogen niet mislukken in de coördinatie en aansturing van deze inspanningen

De isolatiecentra die u beloofd heeft moeten er nu komen. En andere landen moeten het werk niet overlaten aan enkele staten. Zelfvoldaanheid is een grotere vijand dan het virus. De hulpverlening moet pragmatisch zijn, rigoreus en gedisciplineerd. En mag niet uitbesteed worden. Het is niet genoeg voor landen om gewoon isolatiecentra te bouwen. Ngo’s kunnen er enkele openhouden, maar u zal er véél moeten openhouden.

Er is geen snellere, makkelijkere manier. Massale, rechtstreekse actie is de enige manier. Maar laat het duidelijk zijn waar u voor staat. Het is een extreme uitdaging. De hulpverlening uitbreiden zal enorme organisatorische moeilijkheden kennen. De VN mogen niet mislukken in de coördinatie en aansturing van deze inspanningen. Tegelijk is er een even massale inspanning nodig om een vaccin te creëren, een extra middel om keten van besmettingen af te breken.

Maar de bestaande modellen om vaccins te ontwikkelen zullen niet werken. We hebben incentieven nodig voor testen en voor productie, en ook samenwerking in het onderzoek, en publieke data. Een veilig vaccin moet beschikbaar worden, en snel aan de zwaarst getroffen groepen gegeven worden.

Vandaag is er een politiek momentum dat de wereld zelden – misschien nooit – gezien heeft. Als wereldleiders zal u beoordeeld worden op hoe u daarmee omgaat.

Bedankt.

Uitgesproken door Joanne Liu voor de Algemene Vergadering van de VN in New York, op 25 september 2014