Oekraïne

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, reageren onze teams op een humanitaire crisis.

We bieden medische zorg aan mensen die betrokken waren bij de gevechten of gedwongen zijn om te vluchten. Onze teams doneren noodvoorraden aan ziekenhuizen en geven belangrijke trainingen aan hun personeel. In veel gebieden woedt een grootschalige oorlog, waardoor verplaatsingen moeilijk, gevaarlijk of gewoonweg onmogelijk zijn. We reageren in verschillende delen van het land, op basis van waar onze hulp nodig is en een significante impact zal hebben.

Eind februari 2022 vielen Russische troepen meerdere steden in Oekraïne aan, wat leidde tot een grootschalige oorlog.

De hevige gevechten zorgden ervoor dat acht miljoen mensen Oekraïne hebben verlaten en zijn gevlucht naar Europa.* Binnen Oekraïne zijn nog steeds meer dan 5,3 miljoen mensen ontheemd door de oorlog.**

Terwijl de oorlog in Oekraïne aanhoudt en mensen vluchten, reageren onze teams op een ernstige humanitaire crisis, zowel in Oekraïne als in de buurlanden. Momenteel zijn er ongeveer 124 internationale en 686 Oekraïense medewerkers actief in Oekraïne. Ze werken als medisch personeel (chirurgen, artsen, verpleegkundigen); psychologen; logistiek medewerkers en administratief personeel.

*Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, februari 2023.

**Internationale Organisatie voor Migratie, januari 2023

Hoe we reageren

De medische evacuatietreinen

Onze teams evacueren patiënten uit ziekenhuizen dicht bij de frontlinie, inclusief traumapatiënten, en verwijzen hen door naar ziekenhuizen via twee medisch uitgeruste treinen. Een van de treinen biedt medische basiszorg, terwijl de andere uitgerust is om intensieve zorg te verlenen aan patiënten met ernstige aandoeningen. Tot nu toe heeft de trein in totaal 2.774 patiënten overgebracht.

Spoedeisende hulp

Artsen Zonder Grenzen ondersteunt de spoedgevallendienst en de chirurgische en intensieve zorgenafdelingen met medische zorg in het ziekenhuis van Kostiantynivka, waar onze teams vooral traumagevallen behandelen. We hebben ook mobiele noodhulpcapaciteit ontwikkeld in coördinatie met de autoriteiten om burgers toegang te geven tot uitgebreide gezondheidszorg wanneer de frontlinie beweegt. Onze respons omvat een medisch mobiel team dat gebieden dicht bij de frontlinie bezoekt en dringende medische diensten verleent op basis van de behoeften in zowel Dnipro als Zaporizhzhia.

Steun aan ziekenhuizen

We sturen donaties van medische benodigdheden en hygiënekits naar medische faciliteiten en bieden trainingsondersteuning voor noodhulp, het beheren van een grote toestroom van oorlogsgewonden, decontaminatie, trauma, gendergerelateerd geweld en geestelijke gezondheid. We bieden ook spoedeisende hulp en directe, praktische chirurgische ondersteuning. Daarnaast vervoeren onze ambulances patiënten van faciliteiten dicht bij de frontlinie naar ziekenhuizen verder weg van de gevechten, waar ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Sommige ambulances zijn uitgerust voor intensieve zorg.

Mobiele klinieken

Mobiele klinieken bieden basisgezondheidszorg, psychologische en sociale begeleiding, seksuele en reproductieve gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en gezondheidsbevordering. Onze teams dragen ook bij aan het herstel van gezondheidszorgfaciliteiten die tijdens de gevechten zijn beschadigd. Via deze mobiele klinieken verstrekken we ook medicijnen voor mensen met chronische ziekten zoals hoge bloeddruk, astma, diabetes, hartaandoeningen en epilepsie. We verwijzen ook ernstig zieke patiënten door naar ziekenhuizen, bieden we psychologische eerste hulp en geestelijke gezondheidszorg en distribueren we basishulpgoederen.

Geestelijke gezondheid

Onze teams bieden mentale gezondheidszorg via mobiele klinieken in gebieden waar patiënten moeilijk toegang hebben tot gezondheidszorg, zoals op het platteland en in opvanghuizen voor mensen die door de oorlog ontheemd zijn geraakt. We bieden ook medische en psychiatrische zorg in twee verzorgingstehuizen waar patiënten met ernstige psychiatrische en neuropsychologische aandoeningen verblijven. Onze geestelijke gezondheidszorg omvat ook psychologische begeleiding voor mensen die door de oorlog gewond zijn geraakt en zorg voor lokale zorgverleners die burn-out en stress ervaren.

Mensen ontheemd door oorlog

We ondersteunen kwetsbare mensen die gevlucht zijn uit delen van de oblasts Donetsk en Luhansk in meer dan 40 opvanghuizen en mensen die gevlucht zijn uit Mariupol. In Ivano-Frankivsk ondersteunen we een vaste polikliniek en een mobiele kliniek die zich richt op ontheemde patiënten, geleid door artsen die ook ontheemd zijn geraakt door de oorlog. In veel gebieden in het land hebben we mobiele klinieken die basisgezondheidszorg bieden aan ontheemden, we distribueren hulpgoederen (zoals beddengoed, hygiënekits en voedsel) en bieden rehabilitatiediensten aan in opvanghuizen. Onze teams zijn ook gaan werken met internaten, die zorg bieden aan ouderen, mensen met een handicap en in de steek gelaten kinderen. 

Tuberculoseproject

Onze teams bieden sociale ondersteuning (voedselpakketten en hygiënekits) en psychologische ondersteuning aan alle actieve tuberculosepatiënten in Zhytomyr oblast om hen te helpen hun medicijnen op de juiste manier te blijven innemen en hun behandeling af te maken. In samenwerking met de gezondheidsautoriteiten zijn we begonnen met het opsporen van contacten van kinderen die in nauw contact zijn geweest met tbc-patiënten. Daarnaast vervoeren onze teams monsters naar het tbc-ziekenhuis voor testen om de voortgang van patiënten te volgen. We blijven het regionale tbc-ziekenhuis ook ondersteunen met medicijnen, laboratoriumbenodigdheden en voedsel voor patiënten.

ONZE ACTIVITEITEN VOOR DE OORLOG

 

Voor de oorlog voerden we in Oekraïne al een reeks activiteiten uit. Zo bemande Artsen Zonder Grenzen mobiele klinieken op 28 locaties in en rond de conflictzone. Daar verstrekten onze teams broodnodige primaire gezondheidszorg en psychologische ondersteuning aan bijna 3.000 personen.

Naast individuele begeleiding organiseerden onze teams opleidingen om gezondheidspersoneel en dienstverleners in de omgeving te leren omgaan met stress en burn-outs.

Daarnaast zetten we in de regio van Mykolajiv ons hepatitis C-project verder. Daar boden we behandelingen aan met twee direct werkende antivirale geneesmiddelen. We boden eveneens gratis diagnosetests, patiëntenondersteuning, opleidingen en begeleiding.

In 2018 zetten we een project op touw voor de behandeling van resistente tuberculose in het regionale tuberculoseziekenhuis van Zjitomir. De patiënten worden hier verzorgt met de zeer doeltreffende orale geneesmiddelen bedaquiline en delamanid. Daarnaast blijven we pleiten voor een betere toegang tot die geneesmiddelen in het hele land.

Wil je op de hoogte blijven van al onze projecten? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!