Mijn maandelijkse schenking aanpassen

Het referentienummer, dat uit 9 cijfers bestaat, vind je op de enveloppes en in de brieven die je ontvangt van Artsen Zonder Grenzen. Bv: 1234567-12
bv: NUM100001234567
Ik wens mij in te schrijven op de maandelijkse nieuwsbrief
Indien jouw adres gewijzigd is, gelieve ons je oude adres door te geven. Indien je van rekeningnummer (IBAN) veranderd zou zijn, bedankt om je oude rekeningnummer (IBAN) door te geven.