Overbevolking in het vluchtelingenkamp van Moria

De meest kwetsbaren moeten dringend worden geëvacueerd

 

Griekenland is de belangrijkste toegangspoort voor mensen die via Turkije Europa trachten te bereiken. Veel vluchtelingen en migranten maken met de boot de oversteek van het Turkse vasteland naar de dichtbijgelegen Griekse eilanden in Egeïsche Zee. Wanneer ze daar stranden, worden ze door de autoriteiten vastgehouden. De meesten van hen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld, uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Congo of Iran.

Sinds de migratiedeal tussen Turkije en de EU in maart 2016, worden vluchtelingen en migranten, op hun route via Griekenland, vastgehouden op zogeheten hotspot-eilanden. Daar moeten ze verplicht blijven wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Ze mogen niet van het eiland weg zolang de procedure loopt. Ondertussen stopt de instroom van nieuwe vluchtelingen niet. De eilanden raken overbevolkt.

Moria barst uit zijn voegen
Aan het eind van de zomer 2018 worden intussen meer dan 17.000 vluchtelingen en migranten vastgehouden op de Griekse hotspots.

Op Lesbos, de grootste van die hotspots, verblijven maar liefst 11.000 mensen, waarvan het overgrote deel in het vluchtelingenkamp in Moria. Sommigen zitten er maandenlang vast, anderen zelfs meer dan een jaar.

Ondertussen verblijven meer dan 9.000 mensen in Moria. Initieel ontworpen voor een maximum opvangcapaciteit van 3.100, is het duidelijk dat Moria uit zijn voegen gebarsten is.

olive grove is de informele extensie van het kamp in moria
De 'Olive Grove' in Moria, een haastig neergezet tentenkamp. © Robin Hammond. Lesbos, mei 2018.

Veel nieuwe vluchtelingen en migranten worden opgevangen in de zogeheten ‘Olive Grove’, een geïmproviseerde uitbreiding van het kamp. Vaak hebben ze geen onderdak en missen ze de meest fundamentele basisbehoeftes. Ongeveer de helft van de asielzoekers in Moria leeft intussen in tenten.

Eén toilet voor 70 mensen
De omstandigheden in het kamp verslechteren elke dag. Met één toilet voor ongeveer 70 mensen en één douche voor ongeveer 90 mensen is de sanitaire standaard in Moria onaanvaardbaar.

Elke dag zien teams van Artsen Zonder Grenzen patiënten binnenkomen met ernstige en pijnlijke huidaandoeningen, een rechtstreeks gevolg van de armoedige hygiëne. Soms moeten mensen tot twee of drie uur wachten in de rij van de voedselbedeling. Deze afschuwelijke levensomstandigheden brengen de gezondheid en het leven van de mensen in gevaar.

Er zijn bovendien terugkerende tekorten in essentieel zorgpersoneel. Heel veel mannen, vrouwen en kinderen hebben geen of zeer weinig toegang tot de meest fundamentele zorg. 

Deze onhoudbare situatie zorgt voor stijgende spanningen en wanhoop onder de migranten en vluchtelingen. Vooral voor kinderen wordt Moria meer en meer een onveilige situatie. Meer dan helft van de bevolking in het kamp zijn vrouwen en kinderen.

Artsen Zonder Grenzen heeft twee klinieken op Lesbos:

  • in Mytilini beheren we sinds oktober 2016 een kliniek voor geestelijke gezondheid. Die is toegespitst op medische en geestelijke zorg voor overlevenden van foltering, geweld en seksueel geweld.
  • in Moria beheren we sinds november 2017 een pediatrische kliniek. Behalve essentiële medische zorg voor kinderen, richten we ons vooral op geestelijke gezondheidszorg voor minderjarigen en seksuele en reproductieve gezondheid. We behandelen trauma’s veroorzaakt door geweld in het land van herkomst, tijdens de vluchtroute of in Griekenland zelf.
vrouw wacht met baby op medische zorg aan de mobiele kliniek van moria
Een vrouw en haar baby wachten op medische zorg aan de mobiele kliniek van Artsen Zonder Grenzen, tegenover het vluchtelingenkamp in Moria. © Faris Al-Jawad. Lesbos, mei 2018.

Sinds 2015 roept Artsen Zonder Grenzen op tot de noodevacuatie van de meest kwetsbaren naar een veilig onderkomen op het Griekse vasteland of binnen de Europese Unie.

De Griekse autoriteiten en de EU moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en gezamenlijke een duurzame oplossing aanbieden voor deze situatie.

Er moet een einde komen aan de eindeloze cyclus van noodmaatregelen om het kamp te ontlasten en de gruwelijke omstandigheden die in Moria blijven aanhouden.

Lesbos is nefast voor de geestelijke gezondheid
Alessandro Barberio werkt als klinisch psychiater in het vluchtelingenkamp van Moria. Elke dag ziet hij hoe de omstandigheden in het overvolle kamp verslechteren.
In 14 jaar als klinisch psychiater heb ik nog nooit zoveel mensen mensen zien lijden aan ernstige geestelijke gezondheidsproblemen als hier in Lesbos. De grote meerderheid vertoont psychotische tekenen, kampt met zelfmoordgedachten of heeft zelfs al pogingen ondernomen. Velen zijn niet in staat om de meest elementaire, alledaagse functies te vervullen, zoals slapen, eten of de persoonlijke hygiëne in stand te houden. Tussen de asielzoekers zitten mensen die zowel in hun land van herkomst als tijdens hun reis extreme vormen van foltering en geweld hebben meegemaakt. Ze zijn zwaar getraumatiseerd, zowel mentaal als fysiek. Hier worden ze gedwongen te leven in een context die geweld in al zijn vormen stimuleert – inclusief seksueel geweld, dat zowel kinderen als volwassenen treft. Dit aanhoudende geweld werkt als een terugkerende trigger voor de ontwikkeling van ernstige psychiatrische symptomen. Het valt mij op dat Lesbos steeds meer op een ouderwets psychiatrisch gesticht begint te lijken.
alessandro barberio, Klinisch psychiater voor Artsen Zonder Grenzen in Moria
door

Alessandro Barberio

Klinisch psychiater voor Artsen Zonder Grenzen in Moria

 

 

Vooral voor kinderen is Moria een onveilige plek

Onze teams zien elke week meerdere gevallen van pogingen tot zelfdoding en zelfbeschadiging bij kinderen. Meerdere kritische incidenten worden veroorzaakt door geweld, zelfverminking en een gebrek aan dringende medische zorg.

Deze kinderen komen uit conflictlanden waar ze extreem geweld en trauma’s hebben meegemaakt. In plaats van in Europa zorg en bescherming te krijgen, worden ze blootgesteld aan voortdurende angst, stress en gewelddadige incidenten, waaronder seksueel geweld.

Een kindertekening toont geweld in het thuisland
Een kindertekening toont het geweld in het thuisland. De omgeving in Moria is verre van ideaal om deze trauma's te verwerken. © Robin Hammond. Lesbos, mei 2018.

De omgeving is onveilig en onhygiënisch. Als gevolg daarvan zien we vele gevallen van terugkerende diarree en huidinfecties bij kinderen van alle leeftijden. Het risico op uitbraken is zeer hoog bij deze overbevolking en onhygiënische omstandigheden.

We behandelen kinderen die werden doorverwezen naar medische zorg in Athene, maar door plaatsgebrek op het vasteland kunnen ze die zorg niet krijgen. Ze worden gedwongen om verder te leven in een omgeving die hun lichamelijke en geestelijke gezondheid verslechtert.

 

Bankgegevens

  • IBAN: BE73 0000 0000 6060
  • BIC BPOTBEB1

Sociale media