Impact Zonder Grenzen

 
 • Online Event
 • Gratis
Over Impact Zonder Grenzen

In gesprek mét, en over Artsen Zonder Grenzen
Drie thema’s, vier sprekers en straffe getuigenissen

Het nieuwe jaar is schoorvoetend aangetreden, maar we blikken graag samen met u even terug op het vorige. Het is meteen ook een uitgelezen moment om vooruit te kijken en enkele humanitaire contexten onder de loep te nemen.
Hoe hebben onze medische teams het voorbije jaar ervaren in conflictgebieden, waar mensen op de vlucht zijn, en waar ook een pandemie heerste?
Radio- en tv-presentator Xavier Taveirne gaat gezwind in gesprek met onze medewerkers over drie actuele thema’s. Ook Gie Goris en Ann Lamon schuiven aan. Ze werpen hun scherpe, boeiende blik op wat er broeit in de regio’s waar Artsen Zonder Grenzen opereert.

De gesprekken

1. Medische hulp in conflictgebieden

Hoe zijn conflicten geëvolueerd de laatste decennia? Wat is de impact van de huidige conflicten op humanitaire werkers? Hoe kan Artsen Zonder Grenzen onpartijdig en neutraal aan de slag?

Gie Goris: mondiaal journalist en 30 jaar lang hoofdredacteur Mo*-Magazine.
Marc Biot (AZG): arts en operationeel directeur van het Operationeel Centrum van AZG in Brussel, met uitgebreide terreinervaring.

2. COVID-19 – een bewogen jaar, ook voor Artsen Zonder Grenzen

Hoe pak je een corona-epidemie aan in een conflictgebied zoals Jemen? Wat betekende COVID-19 voor onze projecten wereldwijd?

Karla Claus (AZG): vertelt over haar COVID-19-interventie in Jemen eerder dit jaar en de logistieke kracht tijdens crisissituaties.
Marc Biot (AZG): arts en operationeel directeur van het Operationeel Centrum van AZG in Brussel, met uitgebreide terreinervaring.

3. Mensen op de vlucht versus menswaardigheid

Welke ondersteuning biedt AZG in vluchtelingenkampen? Is de situatie in vluchtelingenkampen vergelijkbaar? Wat met de mentale gezondheid van de kinderen in die kampen? Welke toekomst hebben mensen op de vlucht?

Ann Lamon: zet zich in voor mensen op de vlucht. Twee jaar geleden schreef ze het boek ‘Jungle – Berichten uit transitland’ over die aangrijpende ervaring.
Marc Biot (AZG): arts en operationeel directeur van het Operationeel Centrum van AZG in Brussel, met uitgebreide terreinervaring.

De gesprekken werden opgenomen met respect voor de COVID-19-regels.

De sprekers
 • Marc Biot
  Marc Biot
 • Karla Claus
  Karla Claus
 • Xavier Taveirne
  Xavier Taveirne
 • Gie Goris
  Gie Goris
 • Ann Lamon
  Ann Lamon
Dankzij uw steun

Danzij uw steun

In het afgelopen jaar was 98,5% van de inkomsten van het Operationeel Centrum in Brussel afkomstig van particuliere schenkers, dé sleutel voor onze garantie op onafhankelijkheid. Dat is nodig om zo dicht mogelijk bij mensen in nood te geraken in bijvoorbeeld conflictgebieden en na natuurrampen. Enkel dankzij de steun van mensen zoals u, kunnen de teams van Artsen Zonder Grenzen aan de slag.

Vorig jaar hebben we dankzij de steun van onze schenkers o.a.

 • 846.860 vaccindosissen toegediend
 • 311.545 malariapatiënten behandeld
 • 75.740 bevallingen begeleid
 • 62.203 individuele sessies geestelijke gezondheidszorg aangeboden
 • 6.804 overlevenden van seksueel geweld verzorgd
 • 17.696 chirurgische ingrepen uitgevoerd
 • 1.551 multiresistente tuberculosepatiënten behandeld

Bankgegevens

 • IBAN: BE73 0000 0000 6060
 • BIC BPOTBEB1

Sociale media