Sociale media

Open the menu

Bezette Palestijnse gebieden: De dwangmaatregelen van Israël ondermijnen de gezondheid van de mensen in Masafer Yatta

Leven in voortdurende angst voor uitzetting, de afbraak van hun huizen en de beperking van hun bewegingsvrijheid: dit zijn enkele van de uitdagingen waarmee de Palestijnen in en rond Masafer Yatta, op de zuidelijke Westelijke Jordaanoever van de bezette Palestijnse gebieden, worden geconfronteerd. 

In het rapport The unbearable life: the health impacts of the Israeli measures to forced evict the residents of Masafer Yatta werpt Artsen Zonder Grenzen (AZG) licht op de enorme druk die de Israëlische autoriteiten uitoefenen om de lokale gemeenschappen het gebied dwangmatig te doen verlaten en hoe dit samengaat met de gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid van de mensen. 

"Als ik mijn land verlies, verlies ik mijn leven," zei een inwoner van het dorp Al-Majaz in Masafer Yatta, wat samenvat hoeveel er op het spel staat voor de getroffen gemeenschappen. 

Gesluierde vrouw naast vernield huis
Safa, een inwoonster van Al Markez , Masafer Yatta. Augustus 2022, © Juan Carlos Tomasi

Naast de dreiging van uitzetting uit hun huizen, leven de bewoners onder voortdurende dreiging van geweld. "Soldaten dringen 's nachts dorpen binnen, leggen een avondklok en andere bewegingsbeperkingen op, houden militaire trainingen in de buurt van woongebieden, nemen voertuigen in beslag en slopen huizen", zegt David Cantero Pérez, hoofd van het AZG-project in de bezette Palestijnse gebieden. "Ze maken het leven van de bewoners ondraaglijk."  

Sinds mei 2022 zijn de maatregelen van de Israëlische autoriteiten toegenomen na een uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof: alle wettelijke belemmeringen werden weggenomen voor de gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Masafer Yatta om plaats te maken voor een militaire zone. Dit had ernstige gevolgen voor de bewoners om toegang te krijgen tot basisdiensten zoals medische zorg. 

Om te beginnen toont het rapport aan dat patiënten systematisch de toegang worden geweigerd tot dorpen waar AZG medische diensten verleent wanneer blijkt uit hun identiteitskaart dat zij uit een ander dorp komen. Daarnaast worden ambulances die Masafer Yatta proberen te bereiken, opgehouden of zelfs geblokkeerd en worden inwoners die ziekenhuizen proberen te bereiken, tegengehouden bij de controleposten en geconfronteerd met grote vertragingen. 

Als gevolg hiervan melden veel inwoners dat de onzekere toegang tot medische zorg in Masafer Yatta medisch kwetsbare mensen heeft gedwongen hun huizen en families te verlaten voor de nabijgelegen stad Yatta. 

Man in de bergen naast vernield huis
Mahmud, een inwoner van Al- Markez, Masafer Yatta. Augustus 2022 © Juan Carlos Tomasi

Door de dwangmaatregelen leven de bewoners voortdurend in angst voor hun veiligheid en voelen de ouders zich hulpeloos om hun kinderen te beschermen. Eén ouder meldde dat haar kind 's nachts was gewekt door een gewapende soldaat die met zijn hond de slaapkamer binnenkwam. Andere ouders beschreven hun gevoelens van wanhoop en machteloosheid toen hun kinderen terugkwamen van school en ontdekten dat hun huis gesloopt was. 

Het leven onder zulke moeilijke omstandigheden eist een enorme tol van de mentale gezondheid van de mensen. Mobiele teams van Artsen Zonder Grenzen verlenen sinds 2021 medische zorg, zoals mentale gezondheidszorg aan de bewoners van Masafer Yatta. Het rapport wijst op een sterke toename van de vraag naar psychologische gezondheidszorg onder bewoners die te maken kregen met huisinvallen en sloopwerkzaamheden. Na deze incidenten meldde meer dan de helft van de AZG-patiënten in 2022 psychosomatische symptomen; een kwart van de patiënten vertoonde posttraumatische symptomen; en twee derde beschreef depressieve symptomen te hebben.

"Het afgelopen jaar zijn we met eigen ogen getuige geweest van de impact van de steeds dwingender omgeving op de fysieke en mentale gezondheid van de mensen in Masafer Yatta", zegt Cantero Pérez. "Als medische humanitaire organisatie bekritiseren we het Israëlische beleid en roepen we de Israëlische autoriteiten op om onmiddellijk een einde te maken aan het uitzettingsplan en te stoppen met het uitvoeren van maatregelen die de toegang tot basisdiensten, waaronder medische zorg, voor Palestijnen in Masafer Yatta beperken. Dit onnodige lijden moet stoppen."

Tot slot roept AZG de internationale gemeenschap op om dringende en noodzakelijke maatregelen te nemen om de bevolking van Masafer Yatta te beschermen en ervoor te zorgen dat hun mensenrechten worden gerespecteerd. 

Sinds 2021 verleent AZG via mobiele klinieken medische en geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van Masafer Yatta en sinds 1996 geestelijke gezondheidszorg in het gouvernement Hebron, waar Masafer Yatta toe behoort. In deze periode waren AZG-teams getuige van de impact van de Israëlische dwangmaatregelen op elk aspect van het dagelijks leven van de bewoners.

 

Goed om te weten:

  • Het jaar 1981: Het jaar dat Israël Masafer Yatta voor het eerst aanwees als vuurzone voor het leger.
  • 1.144: Het aantal Palestijnen dat in 12 gemeenschappen in Masafer Yatta woont, waaronder 569 kinderen.
  • Mei 2022: Een uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof verwijdert alle wettelijke belemmeringen voor de gedwongen verplaatsing van Palestijnen uit Masafer Yatta om plaats te maken voor een militaire zone. 
  • Van mei tot oktober 2021 kregen patiënten van AZG te maken met huisinvallen en bij sommigen werd hun huiseigendom gesloopt. Deze aantallen stegen tot respectievelijk in dezelfde periode in 2022. Na de stijging van het aantal incidenten meldde meer dan de helft van deze patiënten psychosomatische symptomen; een kwart vertoonde posttraumatische symptomen; en twee derde beschreef depressieve symptomen te hebben.
  • Bij een vergelijking van mei tot oktober 2022 met dezelfde periode in 2021 constateerde AZG een daling van 27% van het totale aantal consultaties voor chronische ziekten per mobiele kliniek. Dit kwam doordat een meerderheid van de patiënten niet meer naar hun reguliere vervolgconsulten kwam omwille van toegangsgerelateerde problemen. Bijvoorbeeld: hun auto werd in beslag genomen door het Israëlische leger, het feit dat ze meer tijd moesten spenderen in de nabijgelegen stad Yatta om dichter bij medische voorzieningen te zijn.
  • In Masafer Yatta worden regelmatig waterleidingen afgesneden, watertanks vernield en vrachtwagens die watertanks afleveren aangehouden en in beslag genomen. De problemen om aan voldoende water te komen worden nog verergerd door een gebrek aan regen. Het watertekort is zorgwekkend voor de lichamelijke gezondheid van de bewoners.