The Cotton Group

The Cotton Group/B&C zet zich in voor mensen via zijn partnerschap met Artsen Zonder Grenzen.

De afgelopen jaren hebben we allemaal gezien hoe kwetsbaar gezondheid kan zijn, zelfs hier in België waar we toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidszorg. Het heeft ons er alleen maar aan herinnerd hoe groot de nood elders in de wereld is, waar zelfs de meest elementaire gezondheidsdiensten vaak buiten het bereik liggen van een groot deel van de bevolking. Dankzij ons officiële partnerschap met Artsen Zonder Grenzen ondersteunen we nu medische en humanitaire noodhulp voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen over de hele wereld.

Wij komen in actie voor mensen. B&C is daarom een trotse officiële partner van Artsen Zonder Grenzen.

Bij B&C zijn we voortdurend op zoek naar manieren waarop we onze inzet voor mensen actief tot leven kunnen brengen. Een betere toegang tot gezondheidszorg, in Bangladesh bijvoorbeeld, waar we nauw verbonden zijn met de lokale bevolking, maar ook overal waar dat nodig is in de wereld.

In Bangladesh voert Artsen Zonder Grenzen een gezondheidsprogramma uit voor mensen die in de sloppenwijk Kamrangirchar van hoofdstad Dhaka wonen. In slechts één jaar tijd hebben AZG-teams bijna medische 5.000 consultaties uitgevoerd.

We zijn er trots op dat we aan hun inspanningen kunnen bijdragen. Zo dragen we ook bij aan hun noodhulpfonds. Dat fonds zet Artsen Zonder Grenzen steeds als eerste in bij de meest urgente interventies. Zoals de noodhulp die AZG opstartte in Pakistan, toen het land werd getroffen door enorme overstromingen.  Hele gemeenschappen zijn er afgesneden van voedsel en water en er zijn broedplaatsen voor ziekten ontstaan. Deze getroffen gemeenschappen zijn gemeenschappen die we kennen en waar we om geven, omdat sommige betrokken zijn bij de productie van onze kleding. AZG is ter plaatse om broodnodige humanitaire hulp te bieden. Dankzij ons partnerschap met Artsen Zonder Grenzen kunnen we daaraan bijdragen.