Market Probe Europe

Market Probe is een bureau voor marktonderzoek gespecialiseerd in enquêtes bij professionele doelgroepen (B2B), zoals financieel directeurs, zakenmensen, landbouwers, architecten enz.

Om hen ervan te overtuigen mee te werken aan de onderzoeken, belooft Market Probe per deelname één schenking te doen aan Artsen Zonder Grenzen. Na afloop van het onderzoek ontvangt elke deelnemer een dankwoordje en een betalingsbewijs van de schenking aan Artsen Zonder Grenzen.

Het resultaat is dus een win-winsituatie: Market Probe kan bedrijven beter bijstaan om hun ambities na te streven en Artsen Zonder Grenzen kan het ingezamelde geld gebruiken om meer patiënten te helpen.