Haven van Brussel

De Haven van Brussel ondersteunde het triage- en opvangcentrum voor daklozen en migranten vlakbij Tour & Taxis in Brussel voor het bedrag van €10.000 tijdens de epidemiepiek. In dit centrum garandeerden we de medische opvolging voor mensen met COVID-19 symptomen door testen uit te voeren en hen te isoleren als dat nodig was.

Philippe Matthis, Adjunct-directeur-generaal van de Haven van Brussel, vertelt over de steun die zijn bedrijf verleent aan Artsen Zonder Grenzen.

Wat houdt de samenwerking tussen de Haven van Brussel en Artsen Zonder Grenzen in?

Als haven laat het logistieke luik van AZG ons niet koud. We hebben altijd achter de acties van AZG gestaan en zien er de noodzaak van in.

De banden werden sterker aangehaald op de dag dat AZG in Brussel op zoek was naar een terrein voor hun logistieke centrum en het innovatie- en trainingscentrum. We hebben toen een contract getekend voor een tijdelijk gebruik van een terrein in de haven. Dat heeft een band gesmeed.

In 2018, toen de Humanitaire HUB op zoek was naar een tijdelijke plek voor de eerste opvang van migranten uit het Maximiliaanpark sloegen we opnieuw de handen in elkaar.

De samenwerking met Artsen Zonder Grenzen en de aanwezigheid van de humanitaire HUB hielpen het bewustzijn rond hun acties te vergroten en niet alleen bij de 135 mensen die werken voor de haven van Brussel. Zelf heb ik dankzij deze uitwisselingen beter kunnen begrijpen wat AZG doet, een organisatie die ik ook privé ondersteun.

Hoe heeft u het bezoek aan AZG-projecten in Libanon ervaren?

Ik heb prachtige ontmoetingen gehad. Ter plaatse zag ik de grote efficiëntie van de AZG-teams. Ik werd gevraagd om de projecten vanuit een kritisch oogpunt te bekijken, wat ik deed. Naast de Palestijnse vluchtelingen leven nu 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen in barre omstandigheden.

Na mijn bezoek aan Shatila in Beiroet, was ik geschokt. Ik trof er een vluchtelingenkamp in het midden van de stad waar Libanese openbare instellingen niet tussenkomen. Van de ene straat in de andere loop je van exuberante rijkdom naar extreme armoede. Het is huiveringwekkend, alsof het normaal is dat mensen in dergelijke omstandigheden leven.

Ik was ook diep onder de indruk toen ik zag hoe de AZG-teams in het vluchtelingenkamp basiszorg bieden. Ze handhaven er een buitengewone menselijke waardigheid en geven hoop ondanks de vreselijke situaties waarmee de patiënten geconfronteerd worden. Het is uitzonderlijk om te zien hoe de AZG-teams in dergelijke omstandigheden worden aanvaard en vertrouwd, dat is niet evident en het moet niet gemakkelijk geweest zijn.

Bij mijn terreinbezoek in Libanon, vond ik het indrukwekkend te zien hoe de giften besteed worden en dat versterkte mijn overtuiging dat AZG ondersteund moet worden.

Wat wilt u zeker meegeven aan een bedrijf dat nog niet overtuigd is om AZG te steunen?

Artsen Zonder Grenzen is neutraal en onafhankelijk en de organisatie staat los van politieke en ideologische keuzes. Hun eerste doel is om te reageren op noodsituaties die mensenlevens in gevaar brengen. Artsen Zonder Grenzen kan hier in een recordtijd op reageren. Het is het resultaat van een rijke ervaring waarmee ze vandaag overal ter wereld kan ingrijpen, zelfs in de meest afgelegen gebieden. Dit is niet iedereen gegeven.

Bij mijn terreinbezoek in Libanon, was ik diep onder de indruk toen ik zag hoe de AZG-teams in het vluchtelingenkamp basiszorg bieden. Ze handhaven er een buitengewone menselijke waardigheid en geven hoop ondanks de vreselijke situaties waarmee patiënten geconfronteerd worden.
Mr. Matthis
door

Mr. Matthis

Adjunct-directeur-generaal van de Haven van Brussel