Sociale media

  • NL
Open the menu

Nieuw ziekenhuis voor basisgezondheidszorg en spoedzorg in Machar Colony, Karachi

Artsen Zonder Grenzen heeft samen met Sina Health, Education and Welfare Trust (SINA) een nieuw ziekenhuis geopend in Machar Colony, waar basiszorg, spoedzorg en moeder -en kindzorg verleend worden.

Het dichtbevolkte Machar Colony ligt op de periferie van de vissershaven van Karachi en kende de laatste dertig jaar een snelle bevolkingstoename.

Door de vervuiling, de bevolkingsdichtheid, het gebrek aan propere sanitatie en een tekort betaalbare gezondheidszorg hebben de bewoners van Machar Colony meer kans op voorkoombare ziektes zoals diarree en luchtwegeninfecties.

Het ziekenhuis ging voor het eerst open midden oktober 2012. De eerste maand waren er meer dan honderd consultaties per dag. Alle medische diensten - basisgezondheidszorg, 24 uur spoeddsienst en een verloskamer - zijn gratis.

“In Machar Colony zijn veel verschillende gemeenschappen en etnieën. Het ziekenhuis is toegankelijk voor iedereen die medische zorg nodig heeft.”, zegt Declan Barry, medisch verantwoordelijk voor Artsen Zonder Grenzen in Karachi.

Tussen 2010 en 2011 verzorgde Artsen Zonder Grenzen de vele ontheemden dienaar Karachi vluchtten na de verwoestende overstromingen in de provincie Sindh.

Artsen Zonder Grenzen werkt al sinds 1986 in Pakistan, waar Pakistaanse gemeenschappen en Afghaanse vluchtelingen slachtoffer zijn van gewapend conflict en natuurlijke rampen en geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Teams van Artsen Zonder Grenzen bieden momenteel gratis noodhulp in Kurram en in de provincies Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan en Sindh

Voor haar werk in Pakistan doet Artsen Zonder Grenzen enkel beroep op de financiële bijdragen van individuen over heel de wereld en aanvaardt geen financiële steun van regeringen, grote donoren of politieke en militaire groepen.